Omnibusonderzoek: gericht antwoord op dringende onderzoeksvragen

Met ons omnibusonderzoek krijg je gericht antwoord op dringende onderzoeksvragen

De huidige consumentenmarkt verandert snel. Dit dwingt bedrijven en organisaties om steeds meer op zoek te gaan naar methoden die zo efficiënt mogelijk antwoord kunnen geven op urgente onderzoeksvragen. Daarbij is niet altijd tijd en/of budget beschikbaar voor grootschalig en uitgebreid onderzoek. Ook voor die situaties bieden wij een oplossing met passend onderzoek: de Motivaction-Omnibus. Het omnibusonderzoek is geschikt voor vraagstukken waarbij je op korte termijn wilt kunnen beschikken over gedegen onderzoeksresultaten.

 

Neem deel aan het omnibusonderzoek tegen lage kosten

Maandelijks voeren wij het omnibusonderzoek uit onder de leden van ons StemPunt-panel. Uit ruim 60.000 leden wordt een voor Nederland representatieve steekproef van 1000 respondenten getrokken, in de leeftijdscategorie van 15 tot 70 jaar.

 

Deze vaste onderzoeksmethodiek en de inzetbaarheid voor meerdere klanten maken dat de kosten relatief laag kunnen worden gehouden.

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Je kunt al met één vraag deelnemen aan het omnibusonderzoek, tot een maximum van vijf vragen. Uiteraard geven wij graag advies over de optimale invulling van de vraagstelling en de indeling van de vragenlijst.

 

De onderzoeksresultaten zijn binnen één werkweek na het veldwerk beschikbaar. Tegen een extra investering kunnen wij  de resultaten voorzien van tailormade infographics, een koppeling met Mentality-segmentatie en andere relevante beschikbare achtergrondvariabelen uit ons StemPunt-panel.  

 

Procedure opzet onderzoek

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap-1.png

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap 2

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap 3

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap 4

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap 5

 

Omnibusonderzoek Motivaction - procedure - Stap 6

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn