Corporate Image Personderzoek

De media spelen een belangrijke rol bij de beeldvorming van organisaties, hun merken en producten. Hoe journalisten over uw organisatie berichten hangt af van de feiten, de zakelijke betrekkingen en de persoonlijke ervaringen met uw organisatie. De wijze waarop en de mate waarin journalisten aandacht besteden aan uw organisatie in vakbladen, dagbladen, radio, televisie en via online media bepalen mede de realiteit waar uw onderneming mee te maken heeft.

 

Wat is Corporate Image Personderzoek?

Corporate Image Personderzoek brengt in kaart hoe journalisten tegen uw organisatie en uw concurrenten aankijken. Daarnaast geeft dit multiclientonderzoek inzicht in de mate van waardering voor het persbeleid van uw organisatie in het umfeld. We kijken onder andere naar hoe journalisten de strategie en visie van uw organisatie beleven en wat hun waardering is voor uw persberichten en contacten met woordvoerders.


Hoe werkt het in de praktijk?

Bij Corporate Image Personderzoek verzamelen we zowel kwalitatieve als kwantitatieve gegevens. Motivaction houdt diepte-interviews met gespecialiseerde journalisten die regelmatig publiceren over (bedrijven in) uw branche. Vóór het interview vullen zij een kwantitatieve vragenlijst in, waarin wij een aantal kenmerken van uw bedrijf meten. De kwalitatieve interviews maken de achterliggende motieven van de kwantitatieve beoordelingen inzichtelijk. Motivaction rapporteert de resultaten tekstueel en grafisch, en verrijkt deze met citaten over uw organisatie. De resultaten zetten we af tegen andere organisaties in uw branche, die hiermee als benchmark fungeren.

 

Wat levert het op?

Het Corporate Image Personderzoek laat u zien hoeveel aandacht uw organisatie van redacties krijgt in vergelijking met concurrenten. Het maakt het imago van uw organisatie onder journalisten zichtbaar, evenals de sterke en zwakke punten van uw mediarelaties. Het onderzoek biedt u concrete input om de perscontacten en de beeldvorming onder journalisten aantoonbaar te verbeteren. Elke twee jaar vindt een herhalingsmeting plaats, waardoor u de prestaties van uw mediarelaties over een langere periode kan monitoren.

 

 

 
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn