Positioneringsonderzoek en imago-onderzoek

Positioneringsonderzoek

Hoe kiest u met uw organisatie de juiste positie in de markt? Met welke merkwaarden, producten en diensten spreekt u uw doelgroep aan en onderscheidt u zich van de concurrent? Positionering gaat over de essentie van uw bedrijf: de koppeling van de kernwaarden aan de behoeften van uw doelgroep. Positioneringsonderzoek laat u precies zien welke aanpassingen in beleid, product en communicatie u kunt doen om de ideale positie in te nemen.

 

Imago-onderzoek

Met imago-onderzoek ontdekt u hoe uw externe doelgroepen tegen uw organisatie aankijken en hoe ze uw organisatie waarderen. Herkent uw doelgroep zich in de waarden die u met uw producten en de communicatie uitstraalt? In hoeverre staat dit af van het ideaalbeeld zoals dat door het bestuur van uw organisatie is geformuleerd? U krijgt in beeld hoe u gaten tussen intern en extern, tussen ideaal en realiteit kunt dichten.

 

Positioneren op zachte waarden

Wij ondersteunen u graag bij het (her)oriënteren op uw (kern)waarden en beantwoorden voor u de vraag in hoeverre deze waarden herkend worden en als passend worden ervaren. We gebruiken verschillende onderzoekstechnieken om de positionering en het imago te onderzoeken en om tot gefundeerde adviezen te komen voor (eventuele) aanpassingen. Motivaction is gespecialiseerd in leefstijl- en waardenonderzoek en kan daarmee positioneren op zachte waarden. Onze onderzoekers zijn experts met diepgaande marktkennis in de verschillende branches.

 

Wij maken onder andere gebruik van:

In de praktijk

Wij onderzoeken op maat en gaan graag met u in gesprek om het traject precies op uw onderzoeksvraag aan te laten sluiten. Ons inhouse selectiebureau M-Select zorgt ervoor dat bij ieder traject in het onderzoek uw doelgroep aan tafel komt voor bijvoorbeeld groepsdicussies, single interviews, co-creatiesessies of andere onderzoeksvormen.

 

Wat levert het op?

  • Diepgaand inzicht in de positionering van uw organisatie (sterkte- en zwakteanalyse)
  • Inzicht in de breinpositie van uw klanten, de perceptie, associaties en bekendheid van interne en externe doelgroepen met uw organisatie
  • De resultaten helpen u om de beeldvorming rond de organisatie aan te scherpen of bij te sturen.
  • Handvatten om de resultaten door te voeren in het communicatiebeleid, waaronder arbeidsmarktcommunicatie en internal branding.

 

 

 

 
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn