Co-Creatie: creëer samen innovaties

"Op de participatieladder kun je een aantal manieren van dialoog onderscheiden: informeren, inspraak, participeren, coproduceren en meebeslissen. Dat laatste is in Nederland nog nooit gedaan. Coproduceren is dus één van de hoogste sporten op de participatieladder die nu haalbaar zijn."
Deelprojectleider Randstad 2040

Consumenten willen deel uitmaken van het innovatieproces

Door ontwikkelingen als social media is het steeds gemakkelijker om ideeën, meningen en ervaringen te delen. Met als gevolg dat bedrijven minder controle hebben over consumentengedrag. Co-Creatie biedt nieuwe mogelijkheden om de gedragsintenties van consumenten positief te beïnvloeden en de consument te betrekken bij productontwikkeling. 40% van de Nederlanders wil meedenken over nieuwe producten en diensten en ervaren producten waarbij Co-Creatie is ingezet als positief en oprecht. Maar liefst 30% van de Nederlanders geeft aan dat ze een product of dienst eerder willen kopen of aannemen als ze weten dat consumenten hebben meegedacht tijdens het ontwikkeltraject (bron: Motivaction-onderzoek 2014). 

 

Hoe verloopt een Co-creatiesessie bij Motivaction?

Tijdens de Co-Creatiesessie worden de vraagstukken en opdrachten besproken die deelnemers vóór de sessie al hebben uitgevoerd. Door de onderlinge interactie ontstaan vaak baanbrekende ideeën. Samen met onze specialisten doorlopen wij onderstaande stappen om het optimale effect van de sessie te garanderen:

 

1. Kick-off
Kennismaking met en uitleg van Co-Creatie. Het bepalen van de doelstellingen en vraagstukken en het vastleggen van de voorbereidende opdracht.

 

2. Selectie
Door het selecteren van lead-users komen er meer en vaak verrassend creatieve ideeën van de consumenten. Maar ook experts zullen geselecteerd en uitgenodigd worden.

 

3. Voorbereiding
Omdat ervaringen erg belangrijk zijn voor het tackelen van problemen, wordt aan de deelnemers gevraagd om een voorbereidende opdracht uit te voeren.

 

4. Co-Creatie
Tijdens een interactieve sessie delen lead-users en experts hun ervaringen en wordt samen nagedacht over oplossingen of mogelijke concepten.

 

5. Crafting
 
We brengen alle ideeën, concepten, meningen en andere informatie uit de Co-Creatiesessie samen en vormen een eindconcept.

 

6. Presentatie
We geven u een terugkoppeling van uitkomsten die je kunt delen met consumenten en verzorgen een presentatie van het rapport.

Wat levert Co-Creatie je op?

  • Efficiencyvoordelen in tijd én kosten tijdens het ontwikkeltraject van een dienst of product
  • Het geeft een hogere slagingskans van de innovatie omdat het concept nóg beter aansluit bij de wensen van de consument
  • Merken en producten waarbij Co-Creatie is ingezet worden door consumenten als positiever en oprechter gezien

 

Co-Creatiestudio

Onze Co-Creatiestudio is optimaal ingericht voor creatieve Co-Creatiesessies, waar je samen met jouw team of met jouw klanten kunt brainstormen over en werken aan de ontwikkeling van nieuwe ideeën, concepten en producten. De ruimte wordt veelvuldig ingezet om met opdrachtgevers inzichten uit onderzoeken in workshopvorm door te vertalen naar concrete actiepunten. De architect heeft bij de inrichting van de studio rekening gehouden met verschillende elementen die de creativiteit op onbewust niveau prikkelen. Lees meer over de Co-creatiestudio.

 

 

Co-creatiestudio Motivaction Co-creatiestudio Motivaction


Meer weten over hoe licht en kleur inspiratie en creativiteit kunnen opwekken?
https://youtu.be/pgvMJS1zSsE

 

 
 

Facebook Twitter LinkedIn