Conjunctmeting: Welke factoren zijn van invloed op jouw doelgroep?

Mensen maken voortdurend complexe keuzes. Of je nu in de supermarkt staat of een nieuw huis koopt, iedereen maakt dagelijks keuzes en moet daarbij rekening houden met wisselende factoren die van invloed zijn op de keuze. Vaak gebeurt dit onbewust en komt een keuze tot stand zonder dat we er diep bij nadenken.


Wat is conjunct meten?

Met conjunct meten ontstaat inzicht in de keuzes die mensen maken en in de eigenschappen die van invloed zijn op die keuzes. Voor alle factoren stellen wij vast in hoeverre ze van invloed zijn op de keuzes van consumenten. In een conjunctmeting wordt niet gevraagd naar voorkeur, laat staan gedragsintentie. Een conjunctmeting simuleert het gedrag dat mensen vertonen bij het nemen van beslissingen.
 
 

 

Hoe werkt het in de praktijk?

Om te beginnen rafelen wij een product of dienst uiteen in eigenschappen die een rol spelen bij de keuzes die consumenten maken. Bij de keus voor een vliegticket wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met de eigenschappen maatschappij, prijs, klasse en vertrektijd.
In een conjunctmeting variëren we random deze eigenschappen, zodat er steeds wisselende producten aan de respondent worden voorgelegd, net als in de dagelijkse praktijk, zoals op een vergelijkingssite. De analyse berekent voor elke eigenschap wat het belang van die eigenschap is en welke rol deze speelt bij de keuze die consumenten maken.

 

Wat levert het op?

  • Als producent heb je inzicht in het belang van elke eigenschap in relatie tot de uiteindelijk keuze van consumenten.
  • Je weet wat jouw succesvolle productsamenstelling is in termen van potentieel marktaandeel.

 

Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn