DesignNavigation: verpakkingsontwerp testen

“Jullie scoren heel goed en zijn bij uitstek het bureau van scherpte en breedte met goede mensen en mooie proposities om een 9+ te scoren.” 
Sándor van Mil, Marketing Manager bij Bolletje

De communicatiekracht van een verpakking

Aankoopbeslissingen worden meestal genomen op de winkelvloer. Daarbij ‘kijkt’ een shopper gemiddeld slechts 200 milliseconden naar een product. Het is dus cruciaal dat de consument jouw merk meteen herkent. Het verpakkingsontwerp moet er uitspringen, de merkboodschap moet helder communiceren én eenduidig zijn.

 

Wat is DesignNavigation?

Bij verpakkingsdesigns krijgen consumenten meestal associaties die onbewust ontstaan. De kleinste details kunnen in een flits iets oproepen, maar ook verschillen in verpakkinsgvormen en het gebruik van visuals en kleuren kunnen beslissend zijn. De impact en onderlinge beïnvloeding van al deze elementen komen in regulier onderzoek vaak niet aan bod.
Met DesignNavigation meten wij nauwkeurig de responstijden in relatie tot associaties: hoe sneller iemand een merkwaarde vindt passen bij een design, hoe sterker de associatie is. Zo krijgt je een helder beeld hoe en in welke mate de verschillende designelementen bijdragen aan het communiceren van jouw merkwaarden.
 

DesignNavigation in de praktijk

Wij nodigen respondenten uit om mee te doen aan een online onderzoek. Daarbij leggen we ze afbeeldingen voor van verschillende verpakkingen van één product. Per designvariant vragen wij in hoeverre merkwaarden bij die afbeelding passen. Wij registreren de snelheid van de antwoorden en stellen op deze manier de impact in communicatiekracht vast van elk design.

Wat levert het je op?

DesignNavigation stelt je in staat om het keuzeproces bij verpakkingsontwerp snel en kostenefficiënt te vereenvoudigen

  

 

Facebook Twitter LinkedIn