Burgerpeiling - waar staat jouw gemeente?

"Voor gemeente Landsmeer was systematisch het burgerperspectief in kaart gebracht en het besluitvormingsproces begeleid, zowel de opstelling van vragen, promotie van de enquête en de presentatie van resultaten. De burgerenquête is zeer professioneel en op een plezierige wijze uitgevoerd. Ik kijk terug op een geslaagde samenwerking!” 
Burgemeester Landsmeer

Hoe breng je de verwachtingen van verschillende typen burgers in kaart? Met welke voorkeuren van inwoners moet je rekening houden bij het opzetten en uitvoeren van beleid? En hoe waarderen burgers eigenlijk het functioneren van hun lokale bestuur?

Om antwoord te geven op deze vragen heb je inzicht nodig in de leefwereld van je doelgroep. Met de burgerpeiling van Motivaction breng je diepgaand en specifiek in beeld wat de meningen en beoordelingen van burgers in jouw gemeente en/of regio zijn. Je kunt er issues mee voorleggen die hoog op de politieke agenda staan of issues ophalen die leven bij burgers: waar maakt men zich zorgen over of is men ontevreden over? Maar ook: wat is er prettig aan de buurt en mag van inwoners niet veranderen?

 

Hoe werkt het?

Om een geschikte burgerpeiling op te zetten gaan we graag met je in overleg, zodat het onderzoek precies aansluit bij jouw vragen en doelstellingen Jij bepaalt de inhoud, looptijd en uitvoerdatum van het onderzoek en welke aspecten je wilt uitbesteden (of niet).

In samenspraak ontwikkelen we een op maat gemaakte vragenlijst, en ondersteunen we je met het communicatie-traject door bijvoorbeeld social media berichten op te stellen of banners en posters te ontwikkelen.

Ook besteden we veel aandacht aan de duiding van de onderzoeksresultaten, zodat deze meerwaarde krijgen binnen jouw organisatie en helpen bij de ontwikkeling van beleid of een communicatiestrategie.

 

Bruikbare uitkomsten

Onderzoek is niet alleen gericht op het verzamelen van informatie, maar ook op de acties die worden genomen naar aanleiding daarvan. Je krijgt daarom de onderzoeksresultaten opgeleverd in de door jou gewenste vorm: in bijvoorbeeld een rapport, een videorapportage of een dashboard. Het is ook mogelijk om de resultaten nog meer tot leven te brengen in een workshop of een implementatieproject.

Je kunt er daarnaast voor kiezen om de resultaten te analyseren naar Motivaction’s burgerschapsstijlen. Hiermee krijg je diepgaander inzicht in de belangen die burgers hechten aan thema’s als economie, veiligheid, gezondheid en eigen verantwoordelijkheid. Burgerschapsstijlen vertellen je veel over de waarden en belevingswereld van jouw verschillende doelgroepen, waardoor je hier zowel bij beleidsvorming als communicatie effectief op in kunt spelen voor optimaal resultaat.

 

Waarom Motivaction?

Onze onderzoekers hebben veel ervaring met het uitvoeren van burgerpeilingen voor diverse gemeenten. Daarnaast voldoen burgerpeilingen van Motivaction aan de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) en kunnen resultaten gedeeld en vergeleken worden met andere gemeenten via de website waarstaatjegemeente.nl. Zo weet je hoe meningen en waarderingen onder inwoners van jouw gemeente zich verhouden tot vergelijkbare regio’s.

In burgerpeilingen maken we gebruik van verschillende kwantitatieve methoden, zowel schriftelijk als online. Wil je na de burgerpeiling verdere vragen stellen of in contact blijven met burgers? Met een community of bewonerspanel kun je inwoners van jouw gemeente op regelmatige basis peilen. 

Neem voor meer informatie over burgerpeilingen of andere onderzoeksmogelijkheden contact op met Marco Sodderland.

 

 

Facebook Twitter LinkedIn