Burgerpeiling - waar staat jouw gemeente?

"Voor gemeente Landsmeer was systematisch het burgerperspectief in kaart gebracht en het besluitvormingsproces begeleid, zowel de opstelling van vragen, promotie van de enquête en de presentatie van resultaten. De burgerenquête is zeer professioneel en op een plezierige wijze uitgevoerd. Ik kijk terug op een geslaagde samenwerking!” 
Burgemeester Landsmeer

Inzicht in de leefwereld van burgers is voor lokale bestuurders essentieel om beleid uit te kunnen stippelen en de communicatie daarover aansprekend vorm te geven. Met het in kaart brengen van de verwachtingen van burgers, hun waardering voor de rol en het functioneren van lokaal bestuur én de rol van burgers zelf beschikt de gemeente over aanknopingspunten voor agendasetting en contact.

 

De burgerpeiling van Motivaction brengt diepgaand en specifiek in beeld wat de meningen en waardering van burgers in jouw gemeente en/of regio zijn. Met inzet van diverse onderzoekstechnieken bieden wij je de mogelijkheid om issues voor te leggen die hoog op de politieke agenda staan en om de issues op te halen die leven bij burgers: waar maakt men zich zorgen over en is men ontevreden over? Maar ook: wat is er zo prettig in de wijk en buurt en mag van de burgers niet veranderen?

 

Waar staat jouw gemeente?

Motivaction heeft veel ervaring met het uitvoeren van burgerpeilingen voor diverse gemeenten. Motivaction voldoet met zijn burgerpeiling aan de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) waardoor resultaten gedeeld en vergeleken kunnen worden met andere gemeenten via de website Waarstaatjegemeente.nl. Op deze wijze wordt duidelijk hoe meningen en waarderingen onder de eigen inwoners zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten.

 


 

Bij onze burgerpeilingen maken we gebruik van verschillende kwantitatieve methoden, zowel schriftelijk als online. Ook kunnen wij faciliteren bij het opzetten en inzetten van een eigen community of bewonerspanel om de meningen van jouw burgers op regelmatige basis te peilen.

Jouw vraag staat centraal

Van de standaarden maken we graag maatwerk. Wij gaan met je in overleg om precies aan te sluiten bij jouw onderzoeksdoelen en -vragen. Je bepaalt de inhoud, looptijd en uitvoerdatum van het onderzoek. Ook kunnen we afspraken maken over welke taken je wel en niet wilt uitbesteden, zoals het printen van de vragenlijst bij schriftelijk onderzoek en verzending. Een intensieve samenwerking staat daarbij centraal. In samenspraak ontwikkelen wij de op maat gemaakte vragenlijst, zodat wij de vraag van jouw gemeente op de juiste wijze kunnen verwoorden. Motivaction heeft de middelen in huis om je volledig te ondersteunen binnen het communicatie-traject. Hierbij kan je denken aan social media berichten, infograpics, banners en posters. Onder andere de gemeenten Dordrecht als Landsmeer hebben hier al gebruik van gemaakt. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de duiding van de onderzoeksresultaten, zodat deze een meerwaarde krijgen binnen jouw organisatie en helpen bij de ontwikkeling van beleid en communicatiestrategieën.

 

Burgerschapsstijlen

Dat dé burger niet bestaat wordt onderkend. De burgerpeilingen van Motivaction maken het mogelijk de resultaten van het onderzoek te analyseren naar de diverse burgerschapsstijlen die wij onderscheiden. De verschillen in het belang dat burgers hechten aan thema’s als economie, veiligheid, gezondheid en eigen verantwoordelijkheid worden voor een groot deel verklaard door hun waarden en belevingswereld. Inzicht in waarden en drijfveren van burgers maakt dat zowel bij de beleidsvorming en de communicatie effectief kunt gaan inspelen op deze diepere gevoelens via gedragsbeïnvloeding: een essentiële factor om mensen echt aan te spreken.

 

De uitkomsten voor jouw gemeente

Het gaat bij onderzoek natuurlijk nooit alleen om het verzamelen van informatie, maar vooral om wat er met de gegevens gebeurt. Motivaction levert onderzoeksresultaten in elke gewenste vorm: in een sterk vormgegeven rapport, in een videorapportage, een dashboard. We kunnen ook de data leveren zodat ze kunnen worden opgenomen in een eigen dashboard of rapportagetool. Tot slot verzorgen we workshops en starten we met concrete implementatietrajecten om de resultaten in de organisatie te krijgen.

 

 

 

Facebook Twitter LinkedIn