Ondernemerspeiling - waar staat jouw gemeente?

Inzicht in de leefwereld van ondernemers is voor lokale bestuurders essentieel om beleid uit te kunnen stippelen en de communicatie daarover aansprekend vorm te geven. Door de verwachtingen en plannen van ondernemingen, hun waardering voor het functioneren van lokaal bestuur én de rol van ondernemers zelf in kaart te brengen, verkrijg je als gemeente aanknopingspunten voor agendasetting, beleid en communicatie.


De ondernemingspeilingen van Motivaction bieden inzicht in een groot aantal kenmerken van jouw gemeente. We kunnen voor je op een efficiënte manier in kaart brengen hoe ondernemers over de gemeente en de gemeentelijke diensten denken.


Waar staat jouw gemeente?

Motivaction heeft veel ervaring met het uitvoeren van ondernemingspeilingen voor diverse gemeenten. Motivaction voldoet met zijn ondernemerspeiling aan de voorwaarden van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten (KING) waardoor resultaten gedeeld en vergeleken kunnen worden met andere gemeenten via de website Waarstaatjegemeente.nl. Op deze wijze wordt duidelijk hoe meningen en waarderingen onder de ondernemers zich verhouden tot vergelijkbare gemeenten.

 

 

Bij onze ondernemerspeilingen maken we gebruik van verschillende kwantitatieve methoden, zowel schriftelijk als online. Ook kunnen wij faciliteren bij het opzetten en inzetten van een eigen community of ondernemerspanel om de meningen van jouw ondernemers op regelmatige basis te peilen


Jouw vraag staat centraal

Van de standaarden maken we graag maatwerk. Wij gaan met je in overleg om precies aan te sluiten bij jouw onderzoeksdoelen en -vragen. Je bepaalt de inhoud, looptijd en uitvoerdatum van het onderzoek. Ook kunnen we afspraken maken over welke taken je wel en niet wilt uitbesteden, zoals het printen van de vragenlijst bij schriftelijk onderzoek en verzending. Een intensieve samenwerking staat daarbij centraal. In samenspraak ontwikkelen wij de op maat gemaakte vragenlijst, zodat wij de vraag van jouw gemeente op de juiste wijze kunnen verwoorden. Daarnaast besteden we veel aandacht aan de duiding van de onderzoeksresultaten, zodat deze een meerwaarde krijgen binnen jouw organisatie en helpen bij de ontwikkeling van beleid en communicatiestrategieën.

 

BusinessLocus: Wat voor ondernemers zijn er in jouw gemeente?

Dat dé ondernemer niet bestaat wordt onderkend. De ondernemerpeilingen van Motivaction maken het mogelijk de resultaten van het onderzoek te analyseren naar de diverse typen ondernemers (BusinessLocus). De verschillen in het belang dat ondernemers hechten aan thema’s als MVO, duurzaamheid, samenwerking en bedrijfscultuur en wat hen drijft in ondernemerschap. Worden voor een groot deel verklaard door hun waarden en belevingswereld. Inzicht in waarden en drijfveren van ondernemers maakt dat zowel bij de beleidsvorming en de communicatie effectief kunt gaan inspelen op deze diepere gevoelens via gedragsbeïnvloeding: een essentiële factor om ondernemers echt aan te spreken.

 

http://www.motivaction.nl/onderzoek/doelgroep-en-segmentatie/business-locus


De uitkomsten voor jouw gemeente

Het gaat bij onderzoek natuurlijk nooit alleen om het verzamelen van informatie, maar vooral om wat er met de gegevens gebeurt. Motivaction levert onderzoeksresultaten in elke gewenste vorm: in een sterk vormgegeven rapport, in een videorapportage, een dashboard. We kunnen ook de data leveren zodat ze kunnen worden opgenomen in een eigen dashboard of rapportagetool. Tot slot verzorgen we workshops en starten we met concrete implementatietrajecten om de resultaten in de organisatie te krijgen.

 

 
 

Facebook Twitter LinkedIn