Internationaal marktonderzoek: grensoverschrijdende marktinzichten

“Motivaction is bij uitstek een bureau van flexibele en kundige mensen. Ze combineren dat met objectief onderzoek."
Manager External Affairs Vodafone

Onderzoek houdt niet op bij de grens; daarom is Motivaction met haar WIN/Gia- en GlobalNR-partners in meer dan 72 landen actief en coördineren wij vanuit Amsterdam onderzoek op alle 5 continenten. Als internationaal marktonderzoeksbureau hebben wij de kennis en ervaring om vanuit Nederland internationaal kwalitatief en kwantitatief onderzoek op te zetten en uit te voeren: onze experts kennen de cultuur en weten wat er lokaal speelt. Zo hebben wij voor het Glocalities-onderzoek meer dan 56.000 respondenten in 24 landen ondervraagd. Hierdoor zijn we in staat om internationale doelgroepen te segmenteren en profileren. 

 

Expertise internationaal marktonderzoek

Goed internationaal marktonderzoek en internationale segmentatie en profiling vergen specifieke vaardigheden en kennis. Zo is het belangrijk om de vergelijkbaarheid van de onderzoeksresultaten uit de verschillende landen te waarborgen. Daarnaast vraagt dit goede kennis van de lokale markt en van de betekenis van de resultaten in lokale setting. Door de expertise van de verschillende Motivaction-partners ‘in het veld’ kunnen wij in internationaal onderzoek rekening houden met de lokale verschillen en deze in perspectief plaatsen.

 

Wij hebben de beschikking over lokale onderzoekers die de omstandigheden ter plekke kennen en weten welke methode (telefonisch, schriftelijk, online, mobiel of face-to-face) beter wel of juist niet gebruikt kan worden of welke vraagstellingen vermeden dienen te worden omdat zij gevoelig liggen. Of op welke locaties de (smaak)test beter niet gehouden kan worden. Praktische kennis die eraan bijdraagt dat internationale studies goed op elkaar afgestemd kunnen worden en efficiënt plaatsvinden, waarbij de lokale tradities en mogelijkheden (wetgeving!) worden gerespecteerd en dat zij tegen aanvaardbare kosten binnen een strak tijdsbestek uitgevoerd kunnen worden.


Wat levert het je op?

  • Internationale marktinzichten.
  • Internationale segmentatieprofielen.
  • Zicht op trends en ontwikkelingen binnen Nederland en buiten onze landsgrenzen.
  • Kennis per land, op regionaal en lokaal niveau.
  • Snelle onderzoeksresultaten door een grote database met reeds beschikbare data en vaste samenwerkingspartners.
  • Inzichten van experts in internationaal B2B en B2C.

 

Glocalities onderzoek

Voor het Glocalities-onderzoek heeft Motivaction meer dan 56.000 respondenten onderzocht in 24 landen en 14 talen. De studie werd uitgevoerd in Australië, België, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Engeland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Rusland, Spanje, Turkije, Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Zweden. Deze selectie van landen vertegenwoordigt 62% van de wereldbevolking en 80% van de wereldeconomie. 

 

Bekijk voor meer informatie de website van Glocalities.

 

Internationaal segmentatiemodel

Glocalities biedt inzicht in waarden, culturen, voorkeuren en gedrag van de consument over de hele wereld. Dit is de basis voor ons internationale segmentatiemodel.

 

Glocalities Internationaal marktonderzoek
 

 

GlobalNR- en WIN/Gia-netwerk

Om bij internationaal onderzoek zekerheid en betrouwbaarheid te kunnen bieden, maakt Motivaction deel uit van twee toonaangevende internationale onderzoeksnetwerken, GlobalNR en WIN-Gallup. Met deze netwerken van onafhankelijke onderzoekbureaus hebben wij toegang tot onderzoekspecialisten over de hele wereld. Daarnaast is Motivaction aangesloten bij een aantal mondiale organisaties, waaronder:

  • ESOMAR, de wereldorganisatie van marktonderzoekers. Oprichter van Motivaction Frits Spangenberg was in de jaren 2010-2012 president en algemeen directeur van Motivaction Pieter Paul Verheggen is op dit moment actief als councilmember van ESOMAR.
  • WAPOR, World Association of Public Opinion Research. Dit netwerk is gespecialiseerd in wereldwijd opinieonderzoek
  • AIMRI, Alliance of International Market Research Institutes

 

 

Panels

Geen enkele database of (respondenten)panel is groot genoeg om aan de wensen van al onze klanten te voldoen. Daarom bundelt Motivaction voor internationaal onderzoek de krachten van diverse online B2C- en B2B-panels. Om betrouwbare en representatieve output te kunnen garanderen zijn deze panels voortdurend in ontwikkeling en worden zij uitsluitend ingezet voor marktonderzoek.

 

 
 

Facebook Twitter LinkedIn