Internationaal marktonderzoek

“Motivaction is bij uitstek een bureau van flexibele en kundige mensen. Ze combineren dat met objectief onderzoek."
Manager External Affairs Vodafone

Je wilt verder groeien als organisatie, het liefst internationaal. Maar dan moet je daar wel een afzetmarkt voor vinden en daarbij zijn veel onbekende factoren in het spel. Hoe werkt de markt in andere landen? Wat zijn de belangrijke concurrenten? Wie is je doelgroep daar?

Ook als je al bezig bent met het betreden van een nieuwe geografische markt kun je tegen problemen aanlopen. Er zijn bijvoorbeeld cultuurverschillen die invloed hebben op het gedrag van de consumenten. Om in een ander land succesvol te zijn heb je hoe dan ook inhoudelijke kennis nodig op nationaal én lokaal niveau.

Ongeacht de fase waarin je zit, internationaal marktonderzoek van Motivaction helpt je verder.

 

Van denken naar weten

De hele wereld is een potentiële afzetmarkt, maar een nieuwe buitenlandse markt betreden doe je niet op gevoel. Door marktonderzoek achterhaal je specifieke nuances in taal, cultuur en wetgeving die beslissend kunnen zijn voor een geslaagde introductie van een dienst of product. Internationaal onderzoek biedt antwoord op vragen als:

  • Hoe denken consumenten in land X over de organisatie?
  • In welke landen is er al vraag naar je product of dienst?
  • Met welke communicatieaanpak kun je internationale consumenten bereiken?
  • Welke ontwikkelingen in een land kunnen invloed hebben op het proces?
  • Moeten er aanpassingen gedaan worden aan product of dienst voor een goede introductie? En zo ja, welke?

 

Uniek inzicht in internationale doelgroep

Motivaction is in meer dan 72 landen actief en coördineert onderzoek op alle 5 continenten. We werken samen met partners in het veld om tijdens internationaal onderzoek optimaal rekening te houden met lokale verschillen en om deze in perspectief te plaatsen. Onze onderzoekers op locatie weten welke methode beter wel of niet gebruikt kan worden, hoe landelijke tradities de resultaten kunnen beïnvloeden en wat de wetgeving is in een regio. Hierdoor kunnen we de vergelijkbaarheid van resultaten uit verschillende landen waarborgen en van elk grensoverschrijdend onderzoek een succes maken.

 

Wereldwijde database met 165.000 personen

Naast het samenwerken met lokale partners, heeft Motivaction samen met Glocalities ruim 165.000 personen uit 27 landen ondervraagd over hun waarden, leefstijlen, trends en cultuur. Met deze rijke database als vertrekpunt kan het Glocalities-programma invulling geven aan de belevingswereld van consumenten wereldwijd en helpt het organisaties bij de internationale positionering, de omgang met cultuurverschillen, de communicatie en (digital) marketing.

Onderzoek van Glocalities vormt daarnaast de fundering van ons internationale segmentatiemodel, waarmee we organisatiespecifieke profielen van  internationale consumentengroepen kunnen opzetten. Zo ontvang je diepgaande en unieke kennis van de doelgroep.

 

Glocalities Internationaal marktonderzoek
 

Onze partners

Om bij elk internationaal onderzoek de zekerheid en betrouwbaarheid te bieden waar Motivaction voor staat, maken  wij deel uit van twee toonaangevende internationale onderzoeksnetwerken. Het contact met GlobalNR en WIN-Gallup biedt ons toegang tot onderzoeksspecialisten over de hele wereld.

Voor internationaal onderzoek bundelen wij daarnaast de krachten van diverse online b2b- en b2c-panels. We kunnen zo aan elke aanvraag voldoen. Deze panels worden uitsluitend ingezet voor marktonderzoek om een betrouwbare en representatieve output te waarborgen.

Ook is Motivaction aangesloten bij ESOMAR, WAPOR en AIMRI.

Wil je meer weten over internationaal marktonderzoek? Neem contact op via het formulier.

 

Meer informatie? Neem contact op:

Facebook Twitter LinkedIn