Kwalitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders

"Voor Usual Suspects is Motivaction in de wereld van onze klanten gedoken. Met een op maat gemaakt kwalitatief onderzoek heeft Motivaction effectief in kaart gebracht waar Usual Suspects in uitblinkt en waar naar het oordeel van onze klanten verbeterkansen liggen. De samenwerking met Motivaction verliep soepel en vlot en ze weten heel levendig de resultaten duidelijk te maken zodat wij er in onze organisatie direct mee aan de slag kunnen."
René van Dijk, creative partner Usual Suspects  
Dé Nieuwe Nederlander bestaat niet. De verschillen in motieven, behoeften, percepties en emoties beïnvloeden hun gedragingen. Kwalitatief onderzoek is een manier om diepgaande informatie over de motieven en argumenten aan de oppervlakte te brengen die ten grondslag ligt aan meningen of bepaalde ervaringen.
 
Motivaction heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders. Gesprekken met deze groep vereist een andere voorbereiding en uitvoering dan de gesprekken met autochtone Nederlanders. En dit beperkt zich niet tot het inzetten van moderators van hetzelfde geslacht en etniciteit. Er dient ook goed nagedacht te worden over de interactieve werkvormen, zodat respondenten zich vrij voelen om zich te uiten.
 
Wij hebben een uitgebreid netwerk, waaronder moskeeën, buurthuizen, kerken, verenigingen en stichtingen, en maken gebruik van een speciaal selectieteam dat de respondenten werft en uitnodigt. Zo kunnen ook lastig te bereiken doelgroepen ingesloten worden in het onderzoek.
 
De gesprekken worden gevoerd door ervaren deskundigen met ruime kennis van Nieuwe Nederlanders en de diverse culturen. Of het nu gaat om focusgroepen of om creatieve interactieve sessies, wij kunnen de onderzoeken door heel Nederland uitvoeren, zowel bij de respondenten thuis als op een onderzoekslocatie. Daarbij zetten wij diverse methoden in:
  • Single-interviews: een-op-een-gesprekken gericht op het achterhalen van individuele keuzeprocessen. Desgewenst kunnen deze gesprekken ook uitgebreid worden naar duo-interviews waarbij partners aanwezig zijn.
  • Groepsgesprekken: zijn door het interactieve karakter, geschikt om alle facetten die met een bepaald onderwerp verband houden in kaart te brengen.
  • e-Safari

 

Motivaction en MCA Communicatie

Per juni 2013 heeft Motivaction alle activiteiten van MCA Communicatie overgenomen. MCA Communicatie specialiseerde zich als communicatiebureau in etnomarketing en communitymarketing. Door de bundeling van krachten zijn wij nog beter in staat je te ondersteunen bij jouw diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder bij communicatietrajecten.

Facebook Twitter LinkedIn