Kwalitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders

Dé Nieuwe Nederlander bestaat niet. De verschillen in motieven, behoeften, percepties en emoties beïnvloeden hun gedragingen. Kwalitatief onderzoek is een manier om diepgaande informatie over de motieven en argumenten aan de oppervlakte te brengen die ten grondslag ligt aan meningen of bepaalde ervaringen.
 
Motivaction heeft veel ervaring met kwalitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders. Gesprekken met deze groep vereist een andere voorbereiding en uitvoering dan de gesprekken met autochtone Nederlanders. En dit beperkt zich niet tot het inzetten van moderators van hetzelfde geslacht en etniciteit. Er dient ook goed nagedacht te worden over de interactieve werkvormen, zodat respondenten zich vrij voelen om zich te uiten.
 
Wij hebben een uitgebreid netwerk, waaronder moskeeën, buurthuizen, kerken, verenigingen en stichtingen, en maken gebruik van een speciaal selectieteam dat de respondenten werft en uitnodigt. Zo kunnen ook lastig te bereiken doelgroepen ingesloten worden in het onderzoek.
 
De gesprekken worden gevoerd door ervaren deskundigen met ruime kennis van Nieuwe Nederlanders en de diverse culturen. Of het nu gaat om focusgroepen of om creatieve interactieve sessies, wij kunnen de onderzoeken door heel Nederland uitvoeren, zowel bij de respondenten thuis als op een onderzoekslocatie. Daarbij zetten wij diverse methoden in:
  • Single-interviews: een-op-een-gesprekken gericht op het achterhalen van individuele keuzeprocessen. Desgewenst kunnen deze gesprekken ook uitgebreid worden naar duo-interviews waarbij partners aanwezig zijn.
  • Groepsgesprekken: zijn door het interactieve karakter, geschikt om alle facetten die met een bepaald onderwerp verband houden in kaart te brengen.
  • e-Safari

 

Motivaction en MCA Communicatie

Per juni 2013 heeft Motivaction alle activiteiten van MCA Communicatie overgenomen. MCA Communicatie specialiseerde zich als communicatiebureau in etnomarketing en communitymarketing. Door de bundeling van krachten zijn wij nog beter in staat je te ondersteunen bij jouw diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder bij communicatietrajecten.
Deel dit bericht via:
FacebookTwitterLinkedin

Sitemap

Facebook
Twitter
LinkedIn