Kwantitatief onderzoek onder Nieuwe Nederlanders

“Motivaction heeft onze verwachtingen overtroffen met de inhoud en de vorm van de rapportage: inhoudelijk sterk en visueel mooi vormgegeven, ik heb het met plezier tot in detail doorgenomen.”
Saskia de Hoog, Programma- en onderzoekscoördinator WOMEN Inc.
Dat Nieuwe Nederlanders (allochtonen) om een andere benadering vragen als het gaat om deelname aan kwantitatieve onderzoeken wordt bevestigd door de grote ondervertegenwoordiging in vrijwel alle onderzoeken. De belangrijkste redenen hiervoor zijn dat zij nog vrij onbekend zijn met het fenomeen onderzoek en ook terughoudend zijn om mee te doen (“Wat wordt er dan mee gedaan?”). Maar ook het grote aantal analfabeten en digibeten binnen deze groep zorgen voor een lagere deelname aan schriftelijke en online onderzoeken.
 
Met de juiste aanpak is deze groep echter net zo representatief te ondervragen als autochtonen. Dit vereist maatwerk. De meest gehanteerde onderzoeksvorm is face-to-face-onderzoek waarbij enquêteurs die aansluiten bij de belevingswereld van de respondenten, de interviews afnemen (native speakers). Alleen al in de periode 2011 tot 2015 zijn meer dan 30.000 Nieuwe Nederlanders ondervraagd. Dat daarbij geen sprake kan zijn van dé Nieuwe Nederlander blijkt alleen al uit de diversiteit onder de respondenten: Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Chinese Nederlanders, Bulgaren, Polen, Ghanese Nederlanders, Nigeriaanse Nederlanders, Irakezen, Afghanen en Iraniërs.
 

MixxitPanel

Voor onderzoeken onder de jongere generaties Nieuwe Nederlanders is het MixxitPanel hét online specialty panel van Motivaction. Het panel bestaat uit ruim 3.500 respondenten en vormt een representatieve afspiegeling van de leeftijdsgroep 15 tot 40 jaar. Met inzet van MixxitPanel bieden wij je inzicht in consumptiegedrag van een diverse groep Nieuwe Nederlanders.
 

Motivaction en MCA Communicatie

Per juni 2013 heeft Motivaction alle activiteiten van MCA Communicatie overgenomen. MCA Communicatie specialiseerde zich als communicatiebureau in etnomarketing en communitymarketing. Door de bundeling van krachten zijn wij nog beter in staat je te ondersteunen bij jouw diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder bij communicatietrajecten.
 

Facebook Twitter LinkedIn