Zijn biculturele Nederlanders voldoende vertegenwoordigd in jouw marketingstrategie?

Onderzoeken laten zien dat de consumptiepatronen, wensen en aankoopbeslissingen van biculturele Nederlanders andere accenten nodig hebben. En dat geldt net zo goed voor voeding en vrijetijdsbesteding als voor wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarnaast zijn er andere mediaconsumptiepatronen waardoor niet elke marketingstrategie effectief is. Het komt nog regelmatig voor dat de verschillen in voorkeuren onvoldoende meegenomen worden in de communicatie- en marketingstrategie. Het wordt steeds belangrijker om de verscheidenheid van achtergronden goed te integreren in de marketingstrategie van jouw organisatie. Hierdoor kun je het bereik van jouw campagne vergroten onder specifieke doelgroepen.

 

Wie zijn biculturele Nederlanders?

Nederland is een multiculturele samenleving: van de ongeveer 17,5 miljoen Nederlanders heeft bijna 25 procent een migratieachtergrond. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal blijven toenemen. In 2070 zal naar schatting 42 procent van de bevolking een migratieachtergrond hebben. Deze groep is tegenwoordig gevarieerder dan ooit. Rond de eeuwwisseling bestond deze groep voornamelijk uit de klassieke herkomstlanden Indonesië, Suriname, Marokko, Turkije en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba. In Nederland bestaan er hiernaast nu ook substantiële groepen uit o.a. Afghanistan, China India, Iran, Irak, Syrië, Eritrea, Somalië en Midden- en Oost- Europa.

 

Neem deze krachtige doelgroepen mee in jouw onderzoek

Biculturele Nederlanders hebben gelijksoortige maar ook afwijkende consumptiepatronen en wensen ten opzichte van overheidsbeleid, voeding, vrijetijdsbesteding, wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Beleidsmakers, strategen en marketeers zullen daarom hun onderzoeksmethoden en marketingstrategieën aan moeten laten sluiten bij deze zeer krachtige groepen. Wij verrichten al meer dan 20 jaar onderzoeks- en adviestrajecten met betrekking tot deze diverse doelgroepen. Met deze kennis en expertise zijn wij uitgegroeid tot hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van etnomarketing en diversiteitsbeleid. Het levert o.a. het volgende op:

  • Meer inzicht in een zeer diverse groep burgers en consumenten.
  • Essentiele handvatten voor het bereiken en insluiten van specifieke doelgroepen. 
  • Inzicht in noodzakelijke aanpassingen van marketingstrategieën.

 

Hoe ziet het onderzoek eruit?

Bij ieder vraagstuk bepalen we samen met de opdrachtgever een maatwerkaanpak. Het kwalitatieve en/of kwantitatieve marktonderzoek wordt uitgevoerd door native speakers en richt zich op een of meer delen van de marketingcyclus.

 

Om deze soms lastig te bereiken doelgroep in te kunnen sluiten in jouw beleid en strategie hebben wij een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld:

  • Creatieve focusgroepen
  • Grootschalig kwantitatief marktonderzoek
  • Online kwalitatief onderzoek met biculturele jongeren
  • Diversiteitsscan om de knelpunten en kansen bij organisaties in kaart te brengen
  • Afgemeten advies op basis van EtnoMentality-model
  • Communicatie- en mediabereikscijfers

 

Onderzoek onder Nederlanders met een migratieachtergrond:

Facebook Twitter LinkedIn