Pricing

Een prijs komt vaak tot stand door een som van de kosten plus een marge. Maar sluit dat aan bij de verwachtingen en wensen de klant? Waarvoor is een klant bereid te betalen? Hoeveel is een klant bereid te betalen?

Het zijn vragen die je kunt beantwoorden met een prijsonderzoek. Het doel hiervan is niet het achterhalen wat klanten leuk of interessant vinden, maar om te ontdekken wat ze bereid zijn te betalen. Daarbij hebben veel factoren invloed op hoe een bepaalde prijs beleefd wordt. Prijsonderzoek is dan ook uitdagend en vraagt om een gedegen onderzoeksopzet en een combinatie van verschillende methoden.

 

Prijsonderzoek op maat

Door onze visie op prijsonderzoek kijken we vanuit diverse invalshoeken naar de totstandkoming van de prijs. We doorlopen de volgende stappen:

  • Samen met de opdrachtgever definiëren we de onderzoeksvraag.
  • Eerst kijken we terug in de tijd naar zaken als customer lifetime value, prijzen per product, prijzen per kanaal en wat de effecten van aanpassingen aan de prijs in het verleden zijn geweest.
  • Daarna bepalen we de precieze invulling van het onderzoek en gaan we aan de slag. Is een kwalitatieve voorfase gewenst? Volstaat een kwantitatief onderzoek? Welke kwantitatieve methoden worden ingezet?

We maken gebruik van verschillende  methoden: onder andere de Van Westendorp-prijsmeting, Gabor-Granger, conjunctanalyse en Brand Price Trade-Offs. Door de technieken op een slimme manier te combineren en de data te duiden ontstaan er heldere inzichten die concreet bijdragen aan de invulling van een gerichte prijsstrategie.

Meer weten? Neem contact op met Seth Schaafsma.

Facebook Twitter LinkedIn