Usage & Attitude-onderzoek: identificeer de groeikansen voor jouw merk

Ons Usage & Attitude-onderzoek geeft je de mogelijkheid om de door jou gekozen productstrategie door consumenten te laten beoordelen, deze aan te scherpen en nieuwe kansen te identificeren voor (her)positionering en innovaties. Kennis over het productgebruik en de perceptie is noodzakelijk voor de marketing van consumentenproducten. Deze informatie vormt de basis voor concrete marketingplannen, waarbij bepaald wordt op welke manier de markt bewerkt zal worden.

 

Waar liggen de kansen voor jouw merk?

Als marketeer of onderzoeker is het belangrijk te weten welk gedrag jouw consumenten vertonen bij het gebruik van het product en eveneens hoe ze jouw merk percipiëren. De resultaten van een merkonderzoek geven vervolgens input voor de marketingplannen, voor de innovatie en renovatiepipeline en de merkpositionering. Omdat een usage en attitude-studie een kwantitatief onderzoek is, geeft het ook duidelijk en cijfermatig weer waar de grootste kansen en uitdagingen liggen. De mogelijkheden die wij je bieden op een rij:

 

Online dagboeken

Respondenten worden uitgenodigd om gedurende een afgesproken periode een persoonlijk online dagboek bij te houden over een specifiek onderwerp. De opzet van het dagboek wordt op maat gemaakt voor het onderwerp. Onze moderators kunnen tijdens het onderzoek aanvullende vragen stellen en opdrachten geven.

 

Focusgroepen

Als dieper inzicht nodig is in de behoeften en achterliggende motieven van het product- en merkgebruik, is het raadzaam om ook focusgroepen in te zetten. Afhankelijk van jouw wensen kunnen wij groepen samenstellen met een specifiek type consumenten, bijvoorbeeld op basis van gebruiksintensiteit, levensfase en Mentality-profiel.

 

Usage & Attitude online vragenlijsten

In dit onderzoek worden alle vragen rondom gedrag en percepties gekwantificeerd met behulp van online vragenlijsten. De deelnemers selecteren wij op basis van een representatieve steekproef uit ons StemPunt-panel dat ruim 65.000 leden telt.

 

Mentality-analyse

Het Mentality-model verdeelt de Nederlandse samenleving in acht sociale milieus die onderling sterk van elkaar verschillen, maar binnen elk milieu bestaan grote overeenkomsten als het gaat over de manier waarop men in het leven staat. Het Mentality-model is sterk verklarend. Zo beschikken wij over een uitgebreid kennisprofiel van alle Mentality-groepen, van mediagebruik en vrijetijdsgedrag tot de best passende tone of voice voor de marketingcommunicatie.

Hoe werkt het in de praktijk?

Aan de hand van de briefing wordt samen met de opdrachtgever, de sectorspecialisten en onze in-house methodologen gekeken welke onderzoeksmethodiek specifiek wordt ingezet. Vervolgens gaan we aan de slag met de vragenlijst. De vragen die gesteld worden in een U&A-studie hebben betrekking op het hoe, wat, waar, wanneer en waarom van het product-/merkgebruik.

 

Wat levert het je op?

Meer dan andere U&A-studies biedt onze aanpak door de koppeling met Mentality de mogelijkheden om resultaten door te vertalen naar gedegen conclusies en implementeerbare praktische aanbevelingen die dienen als input voor:

  • Innovatietrajecten
  • Merk- en conceptpositionering
  • Jaarlijkse en langetermijnmarketingplannen
  • Mediaplannen (op basis van selectiviteitsgegevens op mediumtypen, kanalen, titels)
  • Merk- en shopperactivatieplannen (op basis van hobby’s, interesses)

 

Zullen we kennismaken? We kijken uit naar een samenwerking waarna Usage & Attitude-vraagstukken geen geheimen meer kennen. 

Facebook Twitter LinkedIn