TelecomMonitor

“Motivaction is het enige bureau dat op gestructureerde wijze onderzoek doet naar de voor ons relevante doelgroepen.“
Roderick Roth, Manager Marketing Lebara  Mobile Netherlands
Marktinformatie, trendanalyse en prognoses voor vaste en mobiele diensten.
 

Snel inspelen op klantwensen en -behoeften

Wil je direct en adequaat kunnen blijven antwoorden op veranderend consumentengedrag en bewegingen in de telecommarkt? Wens je inzicht in hoe jouw organisatie presteert ten opzichte van de concurrentie zodat je, je kunt blijven onderscheiden? Met de TelecomMonitor van Motivaction zit je bovenop trends en ontwikkelingen in de uiterst competitieve markten voor internet, vaste en mobiele telefonie, televisie en mobiele data.
 

Continu inzicht

De TelecomMonitor brengt trends en ontwikkelingen in de Nederlandse telecommarkt in kaart en geeft een overzicht van verschillende performance indicators en hun onderliggende drivers. Met de TelecomMonitor heb je continu inzicht in onder andere de spontane en geholpen bekendheid van telecomaanbieders, de aanwezigheid van diensten, imagokenmerken, Net Promoter Score, switchgeneigdheid en churnrealisatie, klantduur, contractsduur, performanceaspecten en gebruik van social media. De flexibele opzet van het onderzoek stel je bovendien in staat eigen vragen toe te voegen om in te spelen op de actualiteit.
 

Hoe werkt het?

Per kwartaal neemt Motivaction een online onderzoek af onder een representatieve groep Nederlandse consumenten vanaf 18 jaar. Ook jongeren van 13 t/m 17 jaar kunnen worden ondervraagd. Daarnaast kunnen wij voor een flitspeiling of ad-hoconderzoek gericht een steekproef trekken en achteraf de gegevens koppelen aan data uit de TelecomMonitor of recent data uit ons waarden- en leefstijlonderzoek Mentality.
 
De resultaten van het onderzoek leveren wij periodiek op in de vorm van tabeloverzichten en/of een uitgebreide basisrapportage. Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden tot maatwerk. De TelecomMonitor is opgezet als multiclient-onderzoek zodat verschillende opdrachtgevers tegelijk kunnen participeren. 
 

Wat levert het je op?

  • Je beschikt over betrouwbare inzichten in het telecomgedrag van de Nederlandse bevolking zodat je gerichter kunt inspelen op de wensen en behoeften van consumenten.
  • Je ontvangt relevante en praktische informatie waarmee je marktontwikkelingen en hun impact beter leert begrijpen.
  • Je hebt continu zicht op bewegingen in de telecommarkt en bent in staat jouw concurrentievoordeel verder uit te bouwen en te behouden.
 
 
 

Facebook Twitter LinkedIn