Motivaction trendrapportage 2017-2018

Sinds 1998 onderzoeken wij uitgebreid het mentaliteitsklimaat in Nederland. Met dit trendonderzoek peilen wij de waarden en oriëntaties van Nederlandse consumenten onder representatieve steekproeven van ruim 1.250 Nederlanders die aan huis worden bezocht. Daarnaast hebben wij begin 2017 de Life & Living database (1991-2017) van Trendbox overgenomen.


Het trendonderzoek op basis van deze twee unieke bronnen van ‘zachte waarden in de Nederlandse maatschappij’ geeft inzicht in, en biedt duiding van, de belangrijkste sociaal-maatschappelijke trends in Nederland.

Trendrapport 2017-2018; structuur in een veranderende wereld

Het Trendrapport 2017-2018 geeft je inzicht in de belangrijkste mentaliteitsverschuivingen en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland. In het rapport, met de titel ‘structuur in een veranderende samenleving’ gaat in op de 10 belangrijkste polarisaties in de Nederlandse maatschappij van dit moment en de 9 belangrijkste sociaal-maatschappelijke mentaliteitstrends op basis van ons Mentality-onderzoeksprogramma. Deze vormen de belangrijkste significante verschuivingen in mentaliteit in de Nederlandse samenleving in de afgelopen 20 jaar, die van invloed zijn op beleid. De benoemde trends zijn objectief gemeten verschuivingen in maatschappelijke normen en waarden.
 

Het mentaliteitsklimaat 2017-2018

De participatiesamenleving die steeds verder digitaliseert, vraagt veel van de zelfredzaamheid van mensen. De verregaande digitalisering zorgt voor veel transparantie, en daarmee ook voor een explosie van informatie. Hoe ga je daarmee om? Hoe geef je daar structuur aan?
 
In een snel veranderende en onzekere wereld verlangen steeds meer mensen naar houvast, gezamenlijkheid en betekenis en dit leidt tot een nieuwe mix van verhalen van nu en van vroeger. Het mentaliteitsklimaat in Nederland toont een toenemende behoefte aan traditie, soberheid en collectieve ervaringen. Het maatschappelijke klimaat verruwt, mede door een toegenomen geweldsfascinatie, maar ook gevoed door economische onzekerheid en groeiende internationale instabiliteit. Tegelijkertijd is er sprake van een toenemende tolerantie en wereldburgerschap, ingegeven door grotere transparantie, globalisering, migratie en emancipatie van minderheden.

De prestatiesamenleving komt verder op en mensen leggen de lat hoger. Carrière maken wordt steeds belangrijker, ingegeven door economische onzekerheid, bezuinigingen, disruptieve veranderingen in markten en organisaties en zeker ook door een toegenomen nadruk op zelfredzaamheid.

Het mentaliteitsklimaat in Nederland wordt gekenmerkt door extremen en paradoxen:

 • We identificeren ons minder met de maatschappij én hebben meer behoefte aan samen beleven
 • We verlangen naar tradities én globaliseren verder
 • We worden ambitieuzer én stellen ons in op soberheid
 • We worden toleranter én verruwen


Werken met trends

Met deze inzichten kan jouw organisatie tijdig inspelen op kansen en mogelijkheden in de markt. Hierdoor kun je effectief jouw corporate strategie afstemmen op de toekomstverwachtingen. Het geeft antwoord op de volgende vragen:

 • Welke maatschappelijke trends spelen er nu in Nederland?
 • Hoe zijn huidige maatschappelijke polarisaties te duiden?
 • In hoeverre zijn de huidige ontwikkelingen in mijn branche te duiden vanuit bredere maatschappelijk trends en factoren?
 • Wat betekenen deze trends voor de toekomst?

Het trendrapport kan op verschillende manieren gebruikt worden. Allereerst geeft het input om onderzoeksresultaten (nog) beter te duiden en in een breder perspectief te plaatsen. Motivaction biedt de volgende mogelijkheden:

 • Volledig Trendrapport 2017-2018 + Trendpresentatie                                   
  - presentatie Motivaction branche expert (€ 1.500,-)                                                   
 • Volledig Trendrapport 2017-2018 + Trend co-creatie workshop
  - doorvertaling trends naar nieuwe insights/proposities/innovaties (€ 4.500,-)               
 • Volledig Trendrapport 2017-2018 + Persona trends
  - een trendverdiepingsslag o.b.v.  specifieke doelgroepen/persona’s (€ 4.500,-)             

Download de preview van het trendrapport 2017-2018

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn