Historie Motivaction

Motivaction is het grootste onafhankelijke onderzoek- en adviesbureau van Nederland. Het bureau is in 1984 opgericht door Frits Spangenberg die het bureau tot eind 2005 geleid heeft als algemeen directeur. In die tijd is ook de basis gelegd voor het Mentality model. Vanaf de negentiger jaren is de huidige directie, die bestaat uit Pieter Paul Verheggen (algemeen directeur) en Karel Slootman (commercieel directeur) betrokken bij het bureau en hebben zij het bureau weten uit te bouwen tot een van de toonaangevende bureaus van Nederland.

Motivaction heeft met het Mentality-model een unieke tool ontwikkeld waarmee organisaties ‘connected’ kunnen zijn met consumenten. Met het Mentality-model heeft het bureau zich gespecialiseerd in het in kaart brengen wat mensen motiveert en drijft. Op basis van meer dan 20 jaar jaar data verzamelen is er bij het bureau veel kennis en ervaring over wat er speelt in de maatschappij. Op basis hiervan en aangevuld met actuele onderzoeksresultaten zijn wij in staat om zowel profit- als non profitorganisaties hun eigen prestaties te helpen verbeteren. Daarnaast ondersteunen wij organisaties om de consequenties van de snel veranderende maatschappelijke verhoudingen praktisch toepasbaar te maken en deze door te vertalen naar beleid. Het is essentieel dat bedrijfsleven en overheden de veranderingen niet alleen proactief volgen, maar ook in hun beleid toepassen. Motivaction heeft daarvoor deskundigen in huis voor het uitvoeren van kwalitatief en kwantitatief onderzoek alsook data analisten en specialisten op het gebied van marketing-, communicatie en positioneringsvraagstukken.

In 2018 heeft Motivaction het team dat internationaal waarden, normen en profiling onderzoek verricht ondergebracht in een aparte onderneming, Glocalities. Daarnaast heeft bij Motivaction ontwikkelingen op het gebied van data analytics een grote vlucht genomen en helpt zij organisaties onder meer om op basis van bestaande (social media) data, inzicht te krijgen in actueel consumenten gedrag.

Motivaction, juni 2020

 

 

Facebook Twitter LinkedIn