Interview met oprichter Frits Spangenberg

Frits Spangenberg heeft in 1984 Motivaction opgericht en was tot eind 2005 algemeen directeur. Spangenberg is nog nauw betrokken bij Motivaction. 

Hij treedt op als adviseur, en houdt lezingen en workshops in binnen- en buitenland. Daarnaast verzorgt hij trainingen voor het personeel van Motivaction. Spangenberg was van 2007 tot 2009 actief als president van ESOMAR, de wereldorganisatie van markt- en opinieonderzoeksbureaus én opdrachtgevers. Tot eind 2010 is hij lid van de ESOMAR-council.

‘De grootste uitdaging voor organisaties is voldoende aangesloten of connected te zijn met consumenten en andere spelers in het veld. Daarom kijkt Motivaction naar wat mensen motiveert en willen wij als beste weten wat er speelt in de maatschappij. Onze relaties moeten met behulp van de onderzoeksresultaten hun eigen prestaties kunnen verbeteren. Dit was mijn eerste drive om met Motivaction te starten. In de loop der jaren is daar een tweede drive bijgekomen, namelijk de consequenties van de snel veranderende maatschappelijke verhoudingen praktisch toepasbaar doorvertalen. Het is essentieel dat bedrijfsleven en overheden de veranderingen niet alleen proactief volgen, maar ook in hun beleid toepassen. Hier is nog een lange weg te gaan. Motivaction heeft bewezen grip op de veranderingen te hebben en organisaties te kunnen adviseren hoe zij hierop kunnen reageren. Marktonderzoek is een afwisselende branche om in te werken. Je hebt dagelijks te maken met nieuwe onderwerpen, contacten en inzichten. Dit houdt je flexibel van geest. De veranderingen binnen de samenleving zijn steeds weer verrassend. Zij leiden tot nieuwe patronen met herhalingen uit eerdere tijden, maar steeds in andere, nieuwe combinaties. De juiste combinatie wordt, zo weten wij nu, niet bepaald door het toeval. Het is belangrijk te weten dat wij mede sturing kunnen geven aan de toekomst, en dat het niet de onvoorspelbare loop der dingen is die loop van de geschiedenis bepaalt.

Een van de vernieuwingen in de geschiedenis van Motivaction is het ontwikkelen van het Mentality™-model in 1996. Mentality™ is een van de meest onderscheidende instrumenten en geeft inzichten die andere bureaus niet hebben. Ieders werk, woonomgeving, mediagebruik en partnerkeuze zijn niet toevallig tot stand gekomen. Op basis van aangeleerde waarden bepaal je je opinie, levensstijl en gedrag. Het is belangrijk voor organisaties om deze waarden per doelgroepsegment te kennen om hierop te kunnen reageren. Motivaction heeft de specialisten in huis voor kwalitatief en kwantitatief onderzoek alsook deskundigen op het gebied van Mentality en segmentatieonderzoek.

Een andere belangrijke invalshoek is de menselijke maat en de vragen van het dagelijkse leven. Neem bijvoorbeeld de technologische ontwikkeling. Deze gaat steeds sneller en verder, maar dit betekent niet dat mensen vanzelf meeschakelen. Het wordt steeds belangrijker te luisteren naar wat de mens beweegt, om ontwikkelingen te laten aansluiten op de wensen van de gebruikers. Dit begint in de directe omgeving van gezin, familie en werk. De grenzen tussen amateuristische en professionele waarnemingen zijn vaag en overlappend. Reden te meer om ieder individu, ongeacht leeftijd, scholing of afkomst serieus aan te horen en op inspirerende wijze deelgenoot te maken van onze toekomstscenario’s. Motivaction kan aan deze processen een systematische bijdrage leveren.’

Facebook Twitter LinkedIn