Cases met de Tag 'Kwalitatief'

Cases met de Tag
'Kwalitatief'

Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Onderzoek ontwikkeling en inrichting randstad

Amsterdam Museum - Kwalitatieve concepttest met toeristen

Communicatieonderzoek TV commercial Hans Anders

Gemeente Almere: Opbouw raadspanel

GKE NV: Insightsonderzoek peren en concepttest

Habion: Segmentatieonderzoek woonwensen toekomstige senioren

KNGU: Persona-ontwikkeling

KNVB trainersplatform

KPMG: Ontwikkeling applicatie voor onderzoek

NH: Persona's voor eenduidig beeld van doelgroep

NOC*NSF: Onderzoek naar sportbeleving Nederlander

QuickTalk onderzoek met inzicht in 3 dagen voor Vemedia

Speelruimte voor Den Haag - het stimuleren van duurzame mobiliteit met mobiliteitsstijlen

Telfort campagne 'Smartpakkers'

TicketVeiling: Communicatie-onderzoek effectiviteit media-inzet

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.png ESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png