De Trendwatch Zorgconsument

Met de Trendwatch heb je een heel effectief instrument in handen om jouw specifieke dienstverlening optimaal af stemmen op de wensen van verschillende typen zorgconsumenten in Nederland.

Het onderzoek Trendwatch Zorgconsument biedt heldere en actiegerichte antwoorden op de volgende vragen:

  • Op basis van welke informatiebronnen maken zorgconsumenten hun keuzes?
  • Wat zijn de behoeften van zorgconsumenten?
  • Hoe kan ik effectief communiceren met verschillende typen zorgconsumenten?

De Trendwatch biedt sectorgerichte inzichten voor:

  • Huisartsenzorg
  • Ziekenhuiszorg
  • Verpleeg- en verzorgingshuizen
  • Thuiszorgorganisaties
  • GGZ-instellingen

 

Het Trendwatch-onderzoek kan ook op maat worden gemaakt voor jouw specifieke sector en doelgroep. Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw wensen.
 

Wij attenderen je erop dat wanneer je een document downloadt, je namens de auteur kunt worden benaderd. Wij verstrekken je gegevens niet aan derde partijen.

Download de factsheet 'Trendwatch Zorgconsument'

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn