De expert

BusinessLocus expert

De expert, de naam zegt het al, is een perfectionist. Hij doet het liefst alles zelf, omdat hij vindt dat hij het beter kan. Hij ziet zichzelf dan ook echt als expert. Discipline en gedrevenheid zijn woorden waar hij zich in herkent. Delegeren doet hij liever niet, want dat betekent controle­verlies. Het ondernemerschap draait voor hem om erkenning voor zijn expertise. Daarom steekt hij al zijn energie in het leveren van kwaliteit om zo zijn klanten tevreden te stellen.

De expert is een duizendpoot, een allesdoener. Vaak voelt hij zich onmis­baar voor de onderneming waardoor alle zaken automatisch op zijn bord belanden. Maar ook als hij personeel heeft, doet hij het liefst alles zelf. Belangrijke besluiten neemt de expert dan ook zelfstandig, zonder tussenkomst van adviseurs of medewerkers. De expert is realistisch in zijn doelstellingen en wanneer zijn onderneming de staat bereikt die hij voor ogen heeft, streeft hij eerder naar stabiliteit dan naar groei. De expert heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, het komt dan ook zelden voor dat hij zijn rekeningen niet of te laat betaalt.

De expert is goed op de hoogte van zaken die zijn expertise en de markt betreffen. Ze hebben op dit moment de wind mee en zijn optimistisch over de toekomst. In het verleden hebben ze duidelijk laten zien dat experts echte realisten zijn. Ze hebben een zeer afgewogen visie op de toekomst. De expert is bekend met onderwerpen die de bedrijfsvoering raken, zoals duurzaamheid en cybersecurity, maar hij heeft de afweging gemaakt en besloten dat dit geen belangrijk onderwerpen voor hem en zijn organisatie is.

 

Kernwoorden

Betrouwbaar, gedreven, ‘klant is koning’, perfectionist, controlefreak, willen als expert gezien en erkend worden, risicomijdend, kunnen moeilijk delegeren.

 

Leeftijd, opleiding, geslacht

Meestal tussen 35 en 65, middelbaar opgeleid, iets minder vrouwen dan gemiddeld (één op de vier experts is vrouw).

 

Bedrijfsvorm

Veel eenmanszaken, minder bv’s en vof’s dan bij andere typen, vaak geen personeel in dienst.

 

Mediagebruik

Voorkeur voor print en internet, willen informatie met inhoud, hebben relatief weinig met tv en radio.

 

Expert

 

Bekijk de andere BusinessLocus-segmenten:

Profiel einzelgängerProfiel expertProfiel hoederProfiel pragmaticusProfiel ontplooier

 

 

Download de whitepaper

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn