Accessibility Tools

Skip to main content

Kwaliteitscontrole en -keurmerken

08 April 2014

ISO-certificeringen

Bij de uitvoering van onderzoek hanteren wij strikte kwaliteitseisen. Motivaction is gecertificeerd volgens verschillende ISO-normen:

 

ISO 20252:2019

ISO 20252 is de norm voor markt- en opinieonderzoek en bevat zowel eisen ten aanzien van de onderzoeksorganisatie zelf als eisen ten aanzien van de beheersing van het onderzoeksproces. Het Statement of Applicability met betrekking tot deze norm is hier in te zien.

Ook StemPunt, het eigen onderzoekspanel van Motivaction, is conform de ISO 20252 norm (Annex A) gecertificeerd. De in de norm ten aanzien van access panels gestelde eisen hebben onder andere betrekking op de methoden en processen die gehanteerd worden voor de werving en het behoud van panelleden en op de kwaliteitscontroles die op de via het panel verzamelde onderzoeksdata uitgevoerd worden.

Verder vallen ook de activiteiten van Motivaction op het gebied van digital observation onder de scope van de ISO 20252-certificering (Annex D).

Met het ISO 20252-certificaat geeft Motivaction uiting aan het streven om hoge en gegarandeerde kwaliteit te leveren aan zijn opdrachtgevers. Tegen dezelfde achtergrond onderschrijft Motivaction de internationale ESOMAR gedragsregels.

ISO 27001:2015

ISO 27001 is de norm voor informatiebeveiliging. Motivaction verwerkt dagelijks vele vormen van (vertrouwelijke) informatie, zowel afkomstig van onze opdrachtgevers als van de deelnemers aan onze onderzoeken.  Alle partijen moeten er zeker van kunnen zijn dat hun informatie bij Motivaction in veilige handen is. De ISO 27001 certificering garandeert niet alleen dat Motivaction adequate technische en organisatorische maatregelen neemt om informatie te beschermen, maar ook dat de continuïteit wat betreft de opslag en beschikbaarheid van informatie geborgd is.

Motivaction maakt voor online onderzoek en dataopslag gebruik van eigen servers in het Iron Mountain datacentrum te Haarlem. Ook dit datacentrum is ISO 27001 gecertificeerd.

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Bij de verwerking van persoonsgegevens handelt Motivaction in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


IT-certificeringen

IT-certificeringen zijn wereldwijd erkend door de IT-industrie als keurmerk van IT-expertise. IT-certificeringsprogramma’s maken het voor professionals mogelijk om diepgaande kennis en vaardigheden te ontwikkelen op verschillende IT-vakgebieden. Certificeringen bieden professionals de kans om hun competenties en vaardigheden te laten evalueren volgens internationaal erkende eisen, gesteld door softwaregiganten zoals Microsoft en Oracle.

Motivaction heeft ervaren en gecertificeerde professionals in dienst op het gebied van softwareontwikkeling en -beheer. Het hoge niveau van IT-expertise helpt Motivaction om IT-producten voor klanten te bouwen die voldoen aan de hoge kwaliteitseisen gesteld door de IT-industrie. Wij ontwikkelen IT-producten die voldoen aan de volgende eigenschappen: 

  • Hoog softwareprestatieniveau
  • Nieuwe mogelijkheden biedend door het gebruik van de meest recente technieken
  • Verhoogde stabiliteit en systeem uptime
  • Flexibiliteit en continue systeemverbetering
  • Kortere ontwikkeltijd door het gebruik van moderne ontwikkelplatformen

IT-certificeringen helpen ons om onze expertise up-to-date te houden en tegelijkertijd op de hoogte te blijven van alle best practices die zijn ontwikkeld door IT-industrie na jaren ervaring en research. Motivaction neemt dit heel serieus en beschikt onder andere over de volgende IT-certificeringen:

 

Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD)

MCSD is beoordeeld door Global-Knowledge als een van de top 3 wereldwijde IT-certificeringen. Motivaction heeft als een van de eersten de prestigieuze “Charter Member”-titel van deze MCSD-certificering behaald. Dit bewijst dat wij beschikken over diepgaande expertise op het gebied van softwareontwikkeling volgens de laatste Microsoft-technologieën.


Oracle Certified Professional (OCP)

Oracle is wereldwijd nummer 1 wat betreft databasesysteem. Het is de primaire keuze van Fortune 500 voor middelgrote en grootschalige organisaties. Oracle maakt van onze XS-software een krachtig marktonderzoeksplatform. De OCP-certificering is een keurmerk van expertise op het gebied van het Oracle-databasesysteem. Onze gespecialiseerde Oracle-vaardigheden helpen ons om hoog presterende en robuuste systemen te ontwikkelen voor onze klanten.


Data & Insights Network

Motivaction is actief lid van het Data & Insights Network (D&IN). Het D&IN heeft als doel de kwaliteit van markt- en beleidsonderzoek zowel nationaal als internationaal te bevorderen, te ontwikkelen en te stimuleren. Deze vereniging is het aanspreekpunt voor iedereen die met markt- en beleidsonderzoek te maken heeft. Daarnaast behartigt de vereniging de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van markt- en beleidsonderzoek.

Motivaction houdt zich aan de door het D&IN geïnitieerde Gedragscode voor Onderzoek en Statistiek.

Het D&IN streeft naar een ledenbestand van gekwalificeerde onderzoekers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven, bij de overheid en onderzoeksbureaus. Momenteel telt het D&IN circa 1250 leden. Pieter Paul Verheggen, algemeen directeur Motivaction, vervulde van 2001 tot mei 2014 de functie van D&IN-voorzitter.
    


Questions?

Related articles

Kwaliteitscontrole en -keurmerken

Pieter Paul Verheggen
08 April 2014

Internationale onderzoeksnetwerken

Marcom
22 August 2014

Press and publication policy

Pieter Paul Verheggen
15 November 2017

Research Facilities

Marcom
13 July 2016
Contact usCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency