Toegankelijkheid

Skip to main content

Doelgroepdenken

Jouw organisatie kan groei en succes realiseren door de strategie af te stemmen op jouw doelgroepen. Wij weten welke onderliggende motieven, normen en waarden hun mening en gedrag verklaren. 

 Jouw organisatie kan groei en succes realiseren door de communicatie, producten of diensten af te stemmen op de doelgroepen die voor jou van belang zijn. Wij gaan met ons doelgroeponderzoek een stap verder dan sociodemografische informatie en inzicht in gedrag. Wij weten wat mensen drijft: welke onderliggende motieven, normen en waarden hun mening en gedrag verklaren.

Segmentatieonderzoek van Motivaction maakt het jou makkelijker jouw product, dienst of communicatie af te stemmen. Bij dit type onderzoek verdelen wij de markt in verschillende groepen die op relevante aspecten onderscheidend zijn van elkaar. Het doel hiervan is respondenten zodanig in te delen dat zij binnen de segmenten zo veel mogelijk op elkaar lijken, terwijl ze per groep zo veel mogelijk van elkaar verschillen.

We kijken bij het segmenteren vaak naar waardenoriëntatie, maar kunnen daarnaast ook inzoomen op relevante kenmerken als culturele achtergrond, stedelijkheid, seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Om een voorbeeld te geven: als we op zoek gaan naar mensen die op het platteland wonen, kijken we ook graag of dat mensen met meer traditionele of vooruitstrevende waarden zijn.


Wat levert het op?

 • Jouw producten of diensten krijgen een groter bereik
 • Je krijgt zichtbaar welke potentiële doelgroepen je nu nog niet bereikt (blinde vlek)
 • Je ontdekt welke doelgroepen nog niet bij jou op de radar staan, maar die wel jouw klant zijn
 • Je blijft als organisatie up-to-date over jouw doelgroep en de veranderingen daarin

Persona's

Jouw klant kennen en begrijpen is de sleutel voor een succesvolle organisatie. Maar hebben alle medewerkers hetzelfde beeld van die klant? Snapt iedereen wat klanten écht belangrijk vinden? De kritische succesfactor van een klantgerichte organisatie is meer dan klantdenken. Cruciaal is klantdoen: de juiste doorvertaling van klantgericht gedrag in alle facetten van de organisatie.

Persona's zijn op maat gemaakte klantprofielen om de kennis over doelgroepen 'tot leven' te brengen binnen de organisatie. Zij geven een naam en gezicht aan de klant met motieven, verlangens en doelen in het leven. Het is een simpel, maar zeer krachtig middel om organisaties klantgerichter te maken. Persona's maken het begrip klant tastbaar én geven heel concreet aan hoe je klanten succesvol kunt benaderen.

Wat levert het op

 • De inzet van persona's zorgt voor eenzelfde beeld van de klant in de hele organisatie
 • Persona's helpen de wensen en problemen van klanten beter te begrijpen met als resultaat een hogere klanttevredenheid
 • Door de gemeenschappelijke taal ontstaat een effectieve en consistente communicatie en productontwikkeling en een betere dienstverlening
 • Medewerkers hebben aantoonbaar meer plezier om met klanten bezig te zijn
 • De praktijk laat zien dat een omzetgroei van boven de tien procent mogelijk is door het gebruik van persona's

Customer Journey

Jouw (potentiële) klanten komen op verschillende manier met jouw organisatie in aanraking. De website, een nieuwsbrief, sociale media of een medewerker: allemaal contactpunten waar het goed of fout kan gaan.

Met een customer journey brengen wij alle contactmomenten met de klant en mogelijke verbeterpunten in kaart. Je visualiseert het (aankoop)proces vanuit het perspectief van de klant en ziet zo waar in het klantcontact verbeteringen haalbaar zijn. Een efficiënte manier om de klantbeleving te optimaliseren. En in de huid van jouw doelgroep te kruipen.

Met een customer journey map zet jij jouw klant centraal. Wil jij weten hoe wij jou kunnen helpen bij customer journey mapping en je klantbeleving optimaliseren? Neem dan contact met ons op.

Generatie Z

Jarenlang zijn Millennials de belangrijkste focus geweest van marketeers, beleidsmakers en werkgevers, maar we kunnen niet meer om de nieuwe generatie heen: Generatie Z. Deze generatie is geboren tussen 1995 en 2010 en is opgegroeid in de nasleep van 9/11 en economisch onzekere tijden. Het is de eerste generatie die zich geen leven zonder internet en influencers kan voorstellen. Maar zijn ze allemaal wel digital savvy, zelfverzekerd en klaar voor de arbeidsmarkt of een studie? Ga met onze hulp in gesprek met Generatie Z.

Leer deze doelgroep echt kennen. Welke motivaties liggen ten grondslag aan de keuzes die ze maken? Waarom vinden ze iets wel, of juist helemaal niet belangrijk? Deelname aan deze deepdive biedt inzicht in een onderwerp dat voor jouw organisatie relevant is.

 

Wat levert het op

 • Direct inzicht in hoe Generatie Z denkt, voelt en praat over de door jou ingebrachte onderwerpen
 • Inspiratie voor nieuwe proposities, innovaties of communicatie-uitingen
 • In-context/in-the-moment opnames uit het leven van Gen Z
 • Authentieke en snelle reacties op door jou bedachte ideeën, vragen of voorstellen

 


Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66

Sander Metaal

Email
Functie Senior Research Manager
Telefoon +31205898377


Gerelateerde artikelen

Reputatie

Reputatie is het belangrijkste immateriële bezit van elke organisatie of merk. Bekijk jouw reputatie vanuit het perspectief van jouw stakeholders.

Gezondheid en vitaliteit

Hoe zorgen we dat Nederlanders gezonder en vitaler worden? Hoe verkleinen we gezondheidsverschillen? Wij doen onderzoek naar gezondheid in de breedste zin van het woord. Wij begrijpen de belevingswereld van jouw doelgroep.

Doelgroepdenken

Jouw organisatie kan groei en succes realiseren door de strategie af te stemmen op jouw doelgroepen. Wij weten welke onderliggende motieven, normen en waarden hun mening en gedrag verklaren. 

Arbeidsmarkt

Datagedreven arbeidsmarktonderzoek biedt inzicht welke werknemers passen bij een succesvolle organisatie. Wij werken met jou samen aan het succes van jouw werknemers.
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency