Toegankelijkheid

Skip to main content

StemPunt

Als organisatie wil je optimaal presteren, zowel nu als in de toekomst. Daarom wil je graag weten hoe jouw doelgroep in het leven staat: hoe gedragen zij zich en wat zijn hun drijfveren? Met ons panel StemPunt krijg jij een snelle en continue toegang tot jouw relevante doelgroepen waar een breed scala aan leefstijl- en profielgegevens van bekend is. Met StemPunt kun jij de impact van jouw organisatie vergroten!  

 

Wat is het StemPunt-panel?

Het StemPunt-Panel is het ISO-gecertificeerde online onderzoekspanel van Motivaction. Het panel is opgericht in 2002 en bestaat inmiddels uit ruim 70.000 actieve leden (peildatum: januari 2024). Onze betrokken panelleden worden per e-mail benaderd voor onderzoek, wat het makkelijk maakt om snel een representatief beeld te krijgen over hoe de Nederlandse bevolking over bepaalde onderwerpen denkt.

We zetten het panel in voor representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking van 16 t/m 80 jaar.  Het panel is verrijkt met een groot aantal extra achtergrondgegevens op basis waarvan we ook steekproeven verzorgen die gebaseerd zijn op mediagedrag, zakelijke gegevens of etnische achtergrond.

 

Waar kun je StemPunt voor inzetten?

Respondenten / Sample Only

Heb je al een vragenlijst gereed voor online afname en ben je alleen nog op zoek naar de juiste respondenten? Vanuit StemPunt leveren wij deze snel en gemakkelijk aan voor jouw onderzoek. Motivaction kan jou daarnaast adviseren over de benodigde steekproefsamenstelling, de steekproefomvang en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens die worden verzameld. Bij afwijkingen ten opzichte van de doelpopulatie in de netto steekproef, kunnen wij de verzamelde data wegen naar de populatiegegevens van het CBS of andere referentiegegevens.  Je verzorgt hierna zélf de verdere verwerking van de verzamelde data. 

 

Veldwerk en dataverwerking / Data Only  

Je hebt al een vragenlijst, maar hebt niet de mogelijkheid deze zelf te programmeren. Geen probleem:  Motivaction maakt namelijk gebruik van zelfontwikkelde onderzoekssoftware. Hiermee kunnen we alle mogelijke vragen voorleggen aan respondenten die we vanuit StemPunt kunnen leveren. Het staat je uiteraard vrij om ook eigen bestanden aan te leveren, of we zetten andere bronnen in om de gewenste steekproeven te realiseren. 

Benieuwd welke vraagtypes we kunnen voorleggen? Bekijk hier onze showcasevragenlijst 

Wij leveren de verzamelde data op naar wens in Excel, SPSS op respondentniveau, in tabellen op geaggregeerd niveau of automatisch beschikbaar gemaakt voor verwerking in dashboards.  

Wij bieden kwaliteit die je van ons mag verwachten. Dit doen we met behulp van geautomatiseerde kwaliteitscontroles in programmering en oplevering én de inzet van onze veldwerkexperts in de begeleiding van jouw project.

 

StemPunt Direct  

Heb jij de behoefte om snel inzichten in opinies en meningen te krijgen? Met StemPunt Direct kun je al binnen één dag data in huis hebben.  

Met StemPunt Direct bieden wij de kwaliteit die je van ons mag verwachten, met de snelheid die tegenwoordig gewoon hard nodig is. Oplevering van gewogen en geschoonde resultaten krijg je dan al binnen 1 dag! 

We maken het simpel voor je: de data kunnen naar wens in Excel, SPSS op respondentniveau of in tabellen op geaggregeerd niveau worden opgeleverd. Tabellen zijn gesplitst op voor jou relevante variabelen. Tot slot zijn ook de verschillen tussen de groepen met kleuraanduidingen inzichtelijk gemaakt. Zo is het grootste deel van de analyse al voor je gedaan! 

Voor de meeste onderzoeken zijn de betrouwbare resultaten die een Nederlandse representatieve steekproef van n=500 levert ruim voldoende. Indien gewenst leveren wij ook een steekproef van n=1.000 binnen één dag. Bijvoorbeeld als een splitsing naar Mentality gewenst is of als de resultaten voor PR-doeleinden worden ingezet. 

Met behulp van de geautomatiseerde kwaliteitscontroles in programmering en oplevering én de inzet van onze veldwerkexperts in de begeleiding van jouw project, biedt StemPunt Direct dezelfde kwaliteit in een fractie van de tijd.  

Bekijk de factsheet voor meer informatie of neem contact met ons op. 

PANELBOEK BEZOEK ONZE WEBSITE  

 

Omnibusonderzoek  

Heb je maar een paar vragen die je op een kostenefficiënte manier wilt voorleggen aan een representatieve steekproef? Dan is de Motivaction Omnibus wellicht een optie. Daarin laten we vragen van verschillende opdrachtgevers meelopen. Je kunt al met één vraag deelnemen, met een maximum van vijf vragen. 

We leggen iedere maand een Omnibusvragenlijst voor aan een landelijk representatieve steekproef uit het eigen StemPunt-Panel: 1.000 respondenten in de leeftijdscategorie van 18 tot 80 jaar.  De onderzoeksresultaten zijn binnen één werkweek na het veldwerk beschikbaar, waarbij het ook mogelijk is de resultaten te koppelen met bijvoorbeeld Mentality en andere achtergrondinformatie. Omdat we deze onderzoeksmethode beschikbaar stellen voor meerdere opdrachtgevers, houdt dit de kosten relatief laag. 

Bekijk de factsheet voor meer informatie of neem contact met ons op. 

Insights zonder nieuw onderzoek

Verrijkingsdata

De verrijkingsdata is ook apart af te nemen om zonder onderzoek al (representatieve) inzichten te verkrijgen in bijvoorbeeld churn-gedrag waar het gaat om verzekeringen op telefoonaanbieders of productpenetratie binnen specifieke doelgroepen.

Kijk voor een overzicht van de beschikbare verrijkingsdata in ons panelboek.  

 

Motivaction Profiler

De rijke insights database van Motivaction is ook beschikbaar en direct toegankelijk via de Motivaction Profiler waarmee op eenvoudige wijze inzicht geven in:

  • Waarden die door de doelgroep geassocieerd worden met specifieke merken
  • Merkpositionering ten opzichte van directe concurrenten
  • Doelgroeppersona's: op welke trends zij aangaan, welke waarden zij belangrijk vinden en met welke tactiek en (media-)kanalen zij te overtuigen zijn

Kijk hier voor meer informatie over de Motivaction Profiler.


Onderzoeksondersteuning

Vragenlijstadvies  

Onze onderzoekers hebben ruime ervaring in het opstellen van vragenlijsten. Motivaction stelt op basis van jouw input een volledige vragenlijst voor je op of perfectioneert jouw aangeleverde vragenlijst en gaat na of deze antwoord geeft op de doel- en probleemstelling van jouw onderzoek. 


Steekproef en weging  

Motivaction adviseert over de benodigde steekproefsamenstelling, de steekproefomvang en de daarmee samenhangende betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de gegevens die zijn verzameld. Bij afwijkingen t.o.v. de doelpopulatie in de netto steekproef kan Motivaction de weging van de verzamelde data verzorgen naar de populatiegegevens van het CBS of andere referentiegegevens. 

Analyses  

Onze onderzoekers hebben jarenlange ervaring met verschillende statistische technieken en het toepassen hiervan in SPSS, Python of R. Motivaction staat je bij in het opstellen van syntaxen of macro's waarmee je daarna zelf verder kunt. Motivaction kan ook de volledige analyse en interpratie van de data verzorgen en deze verwerken in een rapportage. 

 
Wat levert StemPunt-onderzoek op?

  • Betrouwbare en valide data representatief voor specifieke doelgroepen. 
  • Diepgaand inzicht in gedrag, motivaties en behoeftes van mensen. 
  • Onderzoeksresultaten naar wens verrijkt met Mentality-profiel, sociodemografische info en eerdere onderzoeksresultaten. 

 

SCHRIJF JE IN VOOR ONDERZOEK

 


Vragen?
Jeroen Bruin

Email
Functie Senior Data Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Maaike Zijderveld

Email
Functie Senior Sample Manager
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Glocalities

Pieter Paul Verheggen
08 januari 2019

RMC

Karel Slootman
04 september 2023

Sparkey

Ester Koot
28 januari 2014

M-select

Amber Porsius
10 mei 2016
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency