Toegankelijkheid

Diversiteit en inclusie

Vergroot het bereik en effect van jouw uitingen onder specifieke doelgroepen. Integreer de verscheidenheid van achtergronden in jouw marketingstrategie.

Nederland is een multiculturele samenleving: van de ongeveer 17,5 miljoen Nederlanders heeft meer dan bijna 25 procent een migratieachtergrond. Biculturele Nederlanders hebben mogelijk andere consumptiepatronen en wensen dan Nederlanders zonder buitenlandse herkomst. De perspectieven kunnen verschillen op overheidsbeleid, voeding, vrijetijdsbesteding, wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening.

Regelmatig nemen organisaties onvoldoende de verschillen in voorkeuren mee in hun product- of dienstverlening, communicatie- en marketingstrategie. Terwijl je juist het bereik en effect van campagnes kan vergroten onder specifieke doelgroepen, wanneer je aandacht geeft. Jouw organisatie kan de verscheidenheid van achtergronden integreren in de marketingstrategie en zo beter aansluiten bij de diverse culturen en mensen van alle Nederlanders.

Wat wij doen

Wij verrichten al meer dan 20 jaar onderzoeks- en adviestrajecten met betrekking tot ondervertegenwoordigde doelgroepen. Met deze kennis en expertise zijn wij uitgegroeid tot hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van etnomarketing en diversiteitsbeleid. Wij bieden:

  • We streven ernaar om de doelgroep te betrekken waarover we onderzoek doen. Zo doen we onderzoek met de doelgroep, in plaats van over.
  • Meer inzicht in een zeer diverse groep burgers en consumenten met ons Etnomentality-model. Met ons inclusieve panel gaan wij de straat op en bereiken wij ook de kleinere doelgroepen
  • Essentiële handvatten voor het bereiken en insluiten van ondervertegenwoordigde doelgroepen
  • Inzicht in noodzakelijke aanpassingen van marketingstrategieën

Wat levert het op

  • Jouw organisatie kan producten of diensten bij meer mensen kwijt
  • Inclusievere producten en diensten door afstemming op de behoeftes van de doelgroepen
  • Grotere kansen voor recruitment met een inclusief aannamebeleid
  • Positieve bijdrage aan de maatschappij met een divers en inclusief beleid.

 

Omnibusonderzoek biculturele Nederlanders

Het vergt inspanning om biculturele Nederlanders te betrekken in onderzoeken en hun opvattingen, drijfveren, wensen en consumptiegedrag in kaart te brengen. Maar gelukkig is het mogelijk. Om organisaties op een laagdrempelige wijze toegang te geven tot inzichten onder biculturele Nederlanders, hebben we het omnibusonderzoek opgezet. Neem voor interesse contact op met Bob Schenk. 

Mediabereiksonderzoek

Om een efficiënte en effectieve campagne gericht op biculturele Nederlanders op te zetten is het van noodzaak om zichtbaar te zijn in de media die deze groepen bekijken en beluisteren. Het mediagedrag van biculturele Nederlanders is op een aantal punten anders dan dat van Nederlanders zonder buitenlandse herkomst.

Sinds 2006 voeren wij grootschalig mediabereiksonderzoek uit onder verschillende doelgroepen. Met dit onderzoek brengen wij de mediaconsumptie van reguliere en cultuurgebonden media in kaart onder Turkse-, Marokkaanse-, Surinaamse- en Caribische Nederlanders in kaart.


Vragen?
Bob Schenk

Email b.schenk@motivaction.nl
Functie Research manager
Telefoon +31 (0)20 589 82 52


Gerelateerde artikelen
Etnomarketing

Diversiteit en inclusie

Vergroot het bereik en effect van jouw uitingen onder specifieke doelgroepen. Integreer de verscheidenheid van achtergronden in jouw marketingstrategie.
Reputatieonderzoek

Reputatie

Reputatie is het belangrijkste immateriële bezit van elke organisatie of merk. Bekijk jouw reputatie vanuit het perspectief van jouw stakeholders.
Kwalitatief onderzoek, doelgroep, inzichten, emoties

Doelgroepdenken

Jouw organisatie kan groei en succes realiseren door de strategie af te stemmen op jouw doelgroepen. Wij weten welke onderliggende motieven, normen en waarden hun mening en gedrag verklaren. 
Gedragsbeinvloeding

Gedragsbeïnvloeding

Onze experts bieden concrete handvatten en tactieken om het gedrag van jouw doelgroep in de gewenste richting te sturen.
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved