Toegankelijkheid

Bestuurs- en burgerschapsstijlen

Welke leiderschapsstijl past bij jouw organisatie? Voor de verschillende bestuursstijlen die bestuurders en hun ambtelijke organisatie kunnen inzetten, onderscheiden wij twee basisdimensies. Wij kijken naar de mate waarin bestuurders extern op burgers, of juist intern op de eigen organisatie gericht zijn. En in hoeverre bestuurders gericht zijn op stabiliteit en beheersing, of op flexibiliteit en samenwerking.

Op basis van de manier waarop bestuurders zich profileren op deze dimensies zijn zes typen te onderscheiden: de Analytische Procesregisseur, de Hiërarchisch Leider, de Aanjager, de Verbinder, de Agenderende Ambassadeur en de Netwerker.


Wat wij doen

In een workshop met bestuurders, adviseurs, woordvoerders of speechschrijvers brengen wij door middel van werksessies gezamenlijk in kaart welke bestuursstijlen passen bij jouw organisatie en wat de kansen en valkuilen ervan zijn.

Daarnaast kunnen we door onderzoek onder burgers in jouw verzorgingsgebied inzicht krijgen in hun wensen en behoeften ten aanzien van bestuurders en bepalen hoe je daarop kunt inspelen. Het is mogelijk een koppeling te maken met ons Burgersschapstijlen segmentatiemodel. Zie hieronder. 


Wat levert het op

In jouw organisatie groeit het bewustzijn over bestuursstijlen. Je kunt ze herkennen, benoemen en toepassen in bestuur, beleid en communicatie op een wijze die aansluit bij de veranderende wensen en behoeften van burgers in jouw verzorgingsgebied. Dit bevordert het draagvlak voor het bestuur en de ambtelijke organisatie en hun effectiviteit.

 

Burgerschapsstijlen

Het segmentatiemodel Burgerschapsstijlen geeft inzicht in de drijfveren van burgers en hun relatie tot de samenleving, de overheid en de politiek. De burgerschapsstijlen zijn gebaseerd op ons Mentality-onderzoek onder Nederlanders van 15 tot 80 jaar. We onderscheiden vier stijlen: Verantwoordelijken, Plichtsgetrouwen, Pragmatici en Structuurzoekers. Zij komen in provincies en gemeenten in verschillende mate voor.

 
Hoe werkt het in de praktijk?

Op basis van bestaande databases en inzichten of via nieuw onderzoek kan Motivaction van elke groep burgers de burgerschapsstijl vaststellen. Daaraan kunnen wij desgewenst vragen toevoegen over specifieke onderwerpen, zoals voorzieningengebruik, sociale cohesie en duurzaamheid. Het instrument zetten we in voor visieontwikkeling, kerntakendiscussies, structuurschetsen, activatie- en burgerparticipatietrajecten. 

 

Wat levert het op?

De burgerschapsstijlen geven je inzicht in:

  • Wat burgers bezighoudt en motiveert
  • Welke behoeften zij hebben
  • Hoe zij betrokken kunnen worden bij het publieke domein
  • Hoe zij het meest effectief kunnen worden aangesproken

Burgerschapsstijlen geven niet alleen inzicht in de opinies die burgers hebben en de activiteiten die zij ontplooien, maar vooral in wat daarachter zit. Vanuit welke waarden worden burgers gedreven en welke betekenissen kennen zij toe aan de wereld om hen heen? Door hier in beleidsvorming en communicatie rekening mee te houden, kun jij de burger beter te informeren en betrekken bij beleid. Hiermee kan het draagvlak voor beleid en het vertrouwen in de overheid worden verstevigd.


Je kunt lezen over deze burgersschapsstijlen in de publicatie 'Vertrouwen in burgers'.


Vragen?
Bram van der Lelij

Email b.vanderlelij@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Marco Sodderland

Email m.sodderland@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 59


Gerelateerde artikelen
Digitale leefstijl

Digitality - Wat drijft de digitale consument

De eerste groep mensen die in een digitaal tijdperk is opgegroeid wordt nu volwassen. Dit markeert een uniek kruispunt in de tijd met drie generaties: mensen die in hun leven altijd ‘connected’ zijn geweest, mensen die de digitale wereld in hun leven hebben ingepast en mensen die het grootste deel van hun leven offline waren.
Kevin Hengstz
14 maart 2018

Mediaprofielen

Lex van Meurs
21 februari 2021
Fintality whitepaper

Fintality - financiële leefstijlen in Nederland

Rob Doornbos
11 augustus 2020
Shopper onderzoek:

Shoppermentality

Clasine van der Wal
26 maart 2014
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved