Toegankelijkheid

Krijg inzicht in de waarden en leefstijl van jouw doelgroep

Mentality™ heeft zich bewezen als een beter middel om het gedrag van mensen te verklaren dan de traditionele indelingen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen.

Wanneer jij jouw doelgroep echt kent, dan kun jij met jouw product of dienst zo nauwkeurig mogelijk aansluiten op hun belevingswereld. Jouw communicatieaanpak moet zo nauwkeurig mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van jouw specifieke doelgroep. Om die wereld te achterhalen heeft Motivaction zijn unieke waarden- en leefstijlonderzoek Mentality™ ontwikkeld.

Het Mentality-model kent acht kenmerkende waardenprofielen onder de inwoners van Nederland. Deze profielen baseren we op de persoonlijke opvattingen en waarden die aan de leefstijl van elk Mentality-profiel ten grondslag liggen. Binnen een profiel hebben mensen sterk overeenkomstige waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek en tonen overeenkomstige ambities, drijfveren en consumentengedrag.

Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering. De invloed van sociale en demografische kenmerken op de opvattingen en het gedrag van mensen is sterk verminderd. Afkomst, sociale klasse, leeftijd en woonplaats zijn niet meer bepalend voor hoe mensen in het leven staan en een succesvolle doelgroepsegmentatie.

Kosmopolieten

Kritische wereldburgers die postmoderne waarden als ontplooien en beleven integreren met moderne waarden als succes, materialisme en genieten.

Postmoderne hedonisten

De pioniers van de beleveniscultuur, waarin experiment en het breken met morele en sociale conventies doelen op zichzelf zijn geworden.

Gemaks- georiënteerden

De impulsieve consument die in de eerste plaats streeft naar een onbezorgd, plezierig en comfortabel leven.

Moderne burgerij

De conformistische, statusgevoelige burgerij die het evenwicht zoekt tussen traditie en moderne waarden als consumeren en genieten.

Traditionele burgerij

De moralistische, plichtsgetrouwe en op de status-quo gerichte burgerij die vasthoudt aan tradities en materiële bezittingen.

Postmaterialisten

De maatschappijkritische idealisten die zichzelf willen ontplooien, stelling nemen tegen sociaal onrecht en opkomen voor het milieu.

Nieuwe conservatieven

De liberaal-conservatieve maatschappelijke bovenlaag die technologische ontwikkeling omarmt, maar terughoudend staat tegenover sociale en culturele vernieuwing.

Opwaarts mobielen

De carrièregerichte individualisten met een uitgesproken fascinatie voor sociale status, nieuwe technologie, risico en spanning.


Wat levert Mentality op?

Met een haarscherp zicht op de belevingswereld van jouw doelgroep behaal je een hoger rendement van jouw marketing-, communicatie- en beleidsinvesteringen. Mentality helpt bedrijven, instellingen en overheden het gedrag van consumenten en burgers te verklaren. Je kruipt in de huid van jouw klanten. Met dit model verklaren wij het gedrag van mensen. En daarom biedt het jouw organisatie een effectieve marktsegmentatie. Dankzij het inzicht in de Mentality-milieus weet jij:

 • Welke doelgroep past bij jouw organisatie
 • Hoe staat mijn doelgroep in het leven – en hoe speel ik daaropin?
 • Welke media je het best in kunt zetten om jouw doelgroep te bereiken
 • Hoe jouw doelgroep in het leven staat, wat hun drijfveren zijn en waar ze waarde aan hechten
 • Wat de beste tone of voice is om hen te bereiken

Door jarenlang onderzoek geven onze Mentality-databases inzicht in de aard van jouw huidige en potentiële klanten. Wij kunnen jouw vragen snel beantwoorden, soms zonder dat daar een apart leefstijlonderzoek voor nodig is.

Meedoen aan de Mentality-meting

Om specifieke antwoorden te krijgen van jouw doelgroep, kun jij vragen laten opnemen in onze Mentality-meting. Bij deelname aan deze meting stellen we samen met jou de kernvragen op. Die vertalen we vervolgens naar een vragenlijst. Je krijgt na de meting van ons een analyse van de data, rapportage en presentatie op maat met duiding en onderbouwing van jouw doelgroep en de link naar de context van jouw organisatie.

Je kunt Mentality inzetten voor:

1. Strategie

Een strategische analyse van jouw merk, beleidsvraag of afzetmarkt is het startpunt van elke marketing- en beleidsontwikkeling. Mentality-onderzoek biedt inzicht in jouw huidige marktpositie, de marktpositie van concurrenten, de basismentaliteit van de doelgroep, kansen en trends voor jouw organisatie, de adoptiecyclus van producten en diensten, mogelijkheden voor innovatie en meer.

2. Operationalisatie

Met Mentality zet jij producten en diensten optimaal in de markt en stem jij jouw beleid af op specifieke doelgroepen. Het brengt inzicht in hoeverre sociaal-culturele onderstromen actief zijn bij jouw specifieke doelgroep. Deze onderstroomanalyse helpt je bij productontwikkeling en het ontwikkelen van een treffende tone-of-voice.

3. Operationalisatie

Mentality brengt het mediagedrag van alle sociale milieus en specifieke klantdoelgroepen in kaart. Met deze gegevens bepaal de meest effectieve kanalen, beleidsinstrumenten en (media)partners. Verder helpt het vertalen naar direct marketing, gebiedsanalyse of databaseverrijking.

4. Evaluatie

In de evaluatiefase helpt Mentality je om het rendement van jouw investeringen in kaart te brengen. Wij hebben diverse trackinginstrumenten voor een analyse van het rendement en de effectiviteit van jouw beleid, product of campagne.

De resultaten van een Mentality-onderzoek mag je publiekelijk toegankelijk te maken om jouw collega’s of partners meer inzicht te bieden in de methode, toepassingen en onderzoeksconclusies. Daarnaast verzorgen wij workshops, lezingen, discussies en creatieve sessies.

Ontdek wat Mentality
onze klanten oplevert
Nieuwe inzichten in doelgroepen voor Rijksmuseum Boerhaave
Inzicht in wensen en behoeften van de doelgroepen
Vernieuwde inrichting vaste collectie
Database analyse geeft inzicht in donateurs Oxfam Novib
Inzicht in de meest kansrijke doelgroep
Gerichtere en efficiëntere communicatie
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Inzicht in ESG-kennisniveau
Gebrek kennis en expertise verduurzaming
Het Nieuwe Luisteren van BNR in beweging
Vergelijking tussen vormen luisteren
Inzicht in klassieke en nieuwe vormen van luisteren
Onze segmentatiemodellen
Voor een meer specifieke doelgroepindeling hebben wij deze segmentatiemodellen ontwikkeld:
Fintality
Vijf Tinten Groener
Passende duurzaamheidscommunicatie naar jouw publiek.
Digitality
Wat drijft de digitale consument?
Vitality
Vitaliteit in zes leefstijlen. Hoe kijken Nederlanders tegen vitaliteit aan?
BusinessLocus
Ondernemerschapsstijlen binnen het MKB.
  Fintality
  Vijf Tinten Groener
  Passende duurzaamheidscommunicatie naar jouw publiek.
  Digitality
  Wat drijft de digitale consument?
  Vitality
  Vitaliteit in zes leefstijlen. Hoe kijken Nederlanders tegen vitaliteit aan?
  BusinessLocus
  Ondernemerschapsstijlen binnen het MKB.
   Neem contact met ons op   Copyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved