Mentality

Segmentatie verhoogt jouw effectiviteit

Basismodel Mentality

Mentality™ is het unieke waarden- en leefstijlonderzoek van Motivaction dat een effectieve kijk geeft op doelgroepenindeling en -benadering.

Door onderzoek naar de belevingswereld van mensen, krijgen onze klanten meer inzicht in wat hun doelgroepen beweegt, hoe trends ontstaan en in welke bredere context zij opereren. Mentality™ heeft zich bewezen als een beter middel om het gedrag van mensen te verklaren en te begrijpen dan de traditionele indelingen op basis van leeftijd, geslacht, opleiding en inkomen. Daarmee biedt deze onderzoeksmethode je een zeer effectieve input voor marketing- en communicatiestrategie.

Met het Mentality™-model groepeert Motivaction mensen naar hun levensinstelling. Nederland kent acht sociale milieus, zoals weergegeven op de Mentality overviewpagina. We definiëren deze sociale milieus op basis van persoonlijke opvattingen en waarden die aan de levensstijl van mensen ten grondslag liggen. De mensen uit hetzelfde sociale milieu delen waarden ten aanzien van werk, vrije tijd en politiek, en tonen overeenkomstige ambities en aspiraties. Ieder milieu heeft een eigen leefstijl en consumptiepatroon, die tot uiting komen in concreet gedrag. Op basis van meer dan een decennium aan empirisch onderzoek is gebleken dat de sociale milieus een stabiele, consistente en praktisch bruikbare segmentatie vormen. Voor een lijst met openbare publicaties en achtergrondinformatie over Mentality, zie Mentality in publicaties. Of doe de Mentality-test om te achterhalen bij welk milieu jou het beste past.

Mentality basismodel

Wat levert het inzetten van Mentality je op?

Directe benefits

  • Diepgaand inzicht in groepen consumenten/burgers
  • Input voor communicatie en tone of voice
  • Scherpe concurrentieanalyses
  • Snel resultaat

Lange termijn benefits

  • Zicht op trends en relatie met maatschappelijke context
  • Coherentie in strategische beslissingen
  • Databaseverrijkingsmogelijkheden
  • Koppeling met mediagebruik, retail en consumptiegedrag
  • Koppeling met postcodegebieden

Facebook Twitter LinkedIn