Toegankelijkheid

Skip to main content

Internationaal marktonderzoek

Samen met Glocalities hebben wij het internationale leefstijlonderzoek ontwikkeld waarmee wij over een rijke database beschikken met waarden, leefstijlen, trends en cultuur.

 Om internationaal te kunnen groeien moet je inzicht hebben hoe de markt werkt in andere landen. Wat beweegt de doelgroep? Hoe kan ik ze effectief aanspreken? Wie zijn de belangrijkste concurrenten en waarin zijn wij onderscheidend? Met wat voor wet- en regelgeving krijg ik te maken? Onderzoek zoals een market entry study is daarom als voorbereiding essentieel.

Eén van de grootste uitdagingen van effectief internationaal onderzoek is het verzamelen van betrouwbare data. Culturele verschillen maken dat onderzoek niet in ieder land op dezelfde wijze kan worden opgezet. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen per land met betrekking tot inkomensposities, het verschil in de positie van man en vrouw of andere aankoopmotieven. Internationaal onderzoek vraagt daarom veel kennis van lokale omstandigheden. En hoe krijg je die?

Wat wij doen

Motivaction heeft meer dan 30 jaar ervaring met internationaal onderzoek. Wij zijn in meer dan 72 landen actief en coördineren onderzoek op vijf verschillende continenten. Zo werken wij internationaal voor Het Bloemenbureau, ING, Heineken maar ook voor het Van Gogh Museum.

Samen met lokale onderzoekers van partnerbureaus uit het GlobalNR en WIN Research netwerk houden wij optimaal rekening met lokale verschillen en kunnen wij deze goed duiden. Onze collega-onderzoekers op locatie weten welke onderzoeksmethoden passend zijn, hoe landelijke tradities (zoals lokale feestdagen) de resultaten kunnen beïnvloeden en wat de wetgeving is ter plaatse. Zo moeten we soms formuleringen in vraagstellingen aanpassen om goede insights te kunnen verzamelen. Met de partners in ons netwerk kunnen we op efficiënte wijze onderzoek in meerdere landen tegelijkertijd uitvoeren, de vergelijkbaarheid van resultaten uit verschillende landen waarborgen en van elk grensoverschrijdend onderzoek een succes maken.

Het Mentality onderzoek internationaal inzetten

In samenwerking met zusterorganisatie Glocalities hebben wij op basis van het Mentality model het internationale leefstijlonderzoek ontwikkeld waarmee wij over een rijke database beschikken met waarden, leefstijlen, trends en drijfveren van burgers uit meer dan 42 landen. Met de uitkomsten uit deze database krijg jij als organisatie realtime inzicht in de belevingswereld van consumenten wereldwijd.

Insights op basis van analyses uit deze database helpen organisaties bij de internationale positionering, de ontwikkeling van aansprekende internationale reclamecampagnes en het ontwikkelen van (duurzame) internationaal producten en diensten.

 

 

Vragen?
Pieter Paul Verheggen

Email
Functie Algemeen Directeur
Telefoon +31 (0)20 589 83 83

Martijn Lampert

Email
Functie Research Director
Telefoon +31 20 58 98 370


Gerelateerde artikelen

Diversiteit en inclusie

Vergroot het bereik en effect van jouw uitingen onder specifieke doelgroepen. Integreer de verscheidenheid van achtergronden in jouw marketingstrategie.

Internationaal marktonderzoek

Samen met Glocalities hebben wij het internationale leefstijlonderzoek ontwikkeld waarmee wij over een rijke database beschikken met waarden, leefstijlen, trends en cultuur.

Duurzaamheid

Hoe denken Nederland en jouw doelgroep over duurzaamheid? Wij weten hoe je effectief met jouw doelgroep communiceert over duurzaamheid.

Gedragsbeïnvloeding

Onze experts bieden concrete handvatten en tactieken om het gedrag van jouw doelgroep in de gewenste richting te sturen.
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency