Toegankelijkheid

Skip to main content

Reputatie

Reputatie is het belangrijkste immateriële bezit van elke organisatie of merk. Bekijk jouw reputatie vanuit het perspectief van jouw stakeholders.

Reputatie is het belangrijkste immateriële bezit van een organisatie of merk. Maar wat is reputatie? Wie bepaalt dat en hoe breng je dat in kaart?

Wij geloven dat je pas écht goed zicht hebt op je reputatie als je het net ophaalt bij alle stakeholders van je organisatie. En daarbij iedere stakeholder haar zegje laat doen over de gebieden waar zij zich ook een mening over kan vormen. Als je dat vervolgens confronteert met wie je zelf vindt dat je bent of wil zijn, dan krijg je goed zicht op je reputatie. Dan beschik je over de juiste sturingsinformatie voor gericht reputatiemanagement.

Betrouwbare cijfers zijn daarbij noodzakelijk, maar niet zaligmakend. Cijfers maken de effecten van de corporate communicatie-inspanningen zichtbaar, maar juist het hoe en waarom achter deze cijfers geven reputatie een diepere betekenis en stellen je in staat om op reputatie te sturen.

Daarom onderzoeken wij al jouw stakeholdergroepen. In dit onderzoek vragen wij niet alleen wat ze van je vinden, maar ook waarom ze dat vinden. Zo krijg jij duidelijk welke groepen het meeste gewicht in de schaal leggen en jouw bijzondere aandacht en inzet vereisen.

Wat wij doen

Reputatieonderzoek vraagt om maatwerk. Geen organisatie is gelijk aan de andere en dat komt terug in onderzoek. Aan de andere kant vraagt het ook om standaardisering dat mogelijkheden biedt voor benchmarking op peers of andere vergelijkbare organisaties. Wij hebben daarom een flexibel instrument dat standaardiseert waar het moet, maar aanpasbaar is aan jouw situatie.

Voordat we écht beginnen met het onderzoek, verkennen we samen diepgaand jouw vraagstuk. Hoe kijkt jouw organisatie naar zichzelf en wat betekent dat voor de te verwachten reputatie? Op welke achterliggende vragen moet het onderzoek antwoord gaan geven? In de startfase gaan we op zoek naar de antwoorden op deze vragen en formuleren op basis hiervan een mix van reputatiedrivers die voor jouw organisatie belangrijk zijn.

Daarnaast verkennen we het stakeholderveld waarin jouw organisatie zich bevindt. Wie zijn jouw stakeholders en wat zou je van ze mogen verwachten? Van welke stakeholders heb je genoeg aan cijfermatige inzichten en met welke stakeholders wil je de diepte in? Op basis hiervan stellen we een zogenaamde stakeholdermix samen.

In de eindrapportage geven we een helder overzicht van jouw reputatie. We brengen in kaart waar zwaktes vandaan komen, welke rol ze spelen, bij welke stakeholders ze meer of minder relevant zijn en in hoeverre ze een mogelijke (toekomstige) bedreiging vormen voor je reputatie. We geven ook aan welke oplossingen stakeholders zien om ze te verbeteren.

Wat levert het op

Onze manier van werken levert meer op dan alleen het reputatieplaatje. Het levert direct sturingsinformatie waar je als organisatie mee aan de slag kan. Doordat wij ook met stakeholders spreken die zeer betrokken en goed geïnformeerd zijn, zien we mogelijke reputatie-issues vaak al opkomen voordat ze doordringen bij het grote publiek.

Door de uitgebreide informatie die we jou bieden, stellen we je in staat om te kiezen voor een stakeholdergerichte aanpak die vaak doeltreffender is dan een brede aanpak. Doordat wij gestandaardiseerd maatwerk leveren, voorkomen wij ballast in onze rapportages. Daarnaast zijn we altijd bereid verder mee te denken en laten we ons graag uitdagen.

Gerelateerde artikelen

Branding, positionering en communicatie

Hoe kies je met jouw organisatie de juiste positie in de markt? En hoe sluit je jouw branding en communicatie aan op jouw doelgroep?

Doelgroepdenken

Jouw organisatie kan groei en succes realiseren door de strategie af te stemmen op jouw doelgroepen. Wij weten welke onderliggende motieven, normen en waarden hun mening en gedrag verklaren. 

Gedragsbeïnvloeding

Onze experts bieden concrete handvatten en tactieken om het gedrag van jouw doelgroep in de gewenste richting te sturen.

Arbeidsmarkt

Datagedreven arbeidsmarktonderzoek biedt inzicht welke werknemers passen bij een succesvolle organisatie. Wij werken met jou samen aan het succes van jouw werknemers.
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency