Toegankelijkheid

Skip to main content

EtnoMentality

Nederland is een multiculturele samenleving met ruim 2,5 miljoen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond, ofwel biculturele Nederlanders. Dit aandeel zal de komende jaren blijven toenemen, blijkt uit de prognoses van het CBS.

De grootte van de groep maakt biculturele Nederlanders vanuit sociologisch-, cultureel- en economisch perspectief een factor van belang. In dat kader voert Motivaction sinds 1995 structureel onderzoek uit onder biculturele Nederlanders. Uit die onderzoeken is gebleken dat deze doelgroep niet zo homogeen is als vaak wordt gedacht. Achter de term biculturele Nederlanders gaat een verscheidenheid aan denkwerelden, drijfveren, waarden en normen schuil. Deze verscheidenheid brengen we door middel van het EtnoMentality-model in beeld.

Het EtnoMentality-model is gebaseerd op diepgravende levensinterviews en kwantitatief face-to-face onderzoek.  Hierin combineren we sociodemografische aspecten zoals leeftijd, generatie, opleiding, inkomen en geslacht met zachtere waarden zoals drijfveren, opvattingen, ambities, normen en waardenoriëntatie.

Wat levert het op?

Ons EtnoMentality-model biedt meer diepgang en verklaringskracht dan klassieke segmentatiemodellen. Het verklaart waarom mensen doen wat ze doen, waarom ze bepaalde beslissingen nemen en hoe. Ons model geeft handvatten om verschillende groepen Nederlanders gerichter te benaderen en bij marketing, communicatie en dienst- en productontwikkeling beter gefundeerde keuzes te maken.

Vijf praktische leefstijlen

Het EtnoMentality-model deelt de groep biculturele Nederlanders in vijf segmenten of milieus op

Religieuze familiegerichten hechten aan traditionele normen- en waardepatronen. Religie en familie staan hier centraal evenals het in stand houden van vertrouwde gebruiken en gewoonten. Zij conformeren zich ook meer naar de mening en belangen van de eigen groep.

Behoudende arbeidsgerichten hechten aan traditionele waarden zoals religiebeleving en plichtsgetrouwheid naar familie. Tegelijkertijd combineren zij deze waarden met een materialistische drive, waarbij consumeren, verwerving van status en het tonen daarvan van belang zijn.

Statusgerichte carrièremakers zijn sterk gericht op presteren en genieten van materialistische dingen in het leven. Zij balanceren tussen plichtsgetrouwheid en onafhankelijkheid.

Moderne Statuszoekers worden gedreven door materiële waarden. Ze hebben weinig binding met traditie, de etnische herkomst of “wat zou moeten” volgens geloof of familie.

Ambitieuze Ontplooiers hechten veel belang aan het leven volgens hun eigen principes zonder inmenging van familie. De ontplooier is weinig gericht op materialisme. Kennis opdoen is een van de belangrijkste drijfveren. Deze groep kent ook een grotere maatschappelijke betrokkenheid.

Trendanalyse Etnomentality

In onze laatste trendanalyse blijkt dat de religiebeleving onder biculturele Nederlanders groter is geworden en dat ook de gemeenschapsgerichtheid meer aanwezig is. We zien verder een toename in statusgerichtheid, die niet ten koste gaat van traditionele waarden.

In onze trendanalyse EtnoMentality 3.0 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in waarden die onder biculturele Nederlanders hebben plaatsgevonden, duiden we verschuivingen op algemeen en groepsniveau en kijken we vooruit naar de toekomst.

 

Vragen?
André Kamphuis

Email 
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 66


Gerelateerde artikelen

Fintality

Rob Doornbos
27 maart 2023

Vijf Tinten Groener

Passende duurzaamheidscommunicatie naar jouw publiek.
Gerard van der Werf
17 oktober 2018

WorkProfiler

Ester Koot
09 september 2019

ZorgMentality

Marcel Voorn
25 maart 2014
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency