Toegankelijkheid

Skip to main content

Marco Sodderland

Senior Research Consultant
"Was ons eindproduct een film, dan was ik regisseur, maar ook scenarist, soms acteur en castingdirector, afhankelijk van de wensen, het perspectief en de context van de producent."

Marco Sodderland

Senior Research Consultant

"Was ons eindproduct een film, dan was ik regisseur, maar ook scenarist, soms acteur en castingdirector, afhankelijk van de wensen, het perspectief en de context van de producent."

Doelgroepdenken

Bestuurs- en burgerschapsstijlen

Maatschappij

Doelgroepdenken


Bestuurs- en burgerschapsstijlen


Maatschappij

Ik bedien mij als adviseur en onderzoeker Maatschappij van allerhande methoden en technieken om opdrachtgevers als gemeenten, provincies, ministeries, politieke partijen en kennisinstituten te helpen om relevante, ‘actionable’ inzichten te vinden in positionerings-, communicatie-, participatie-, segmentatiekwesties. Dit doe ik binnen domeinen als duurzaamheid, bestuurlijke vernieuwing en ruimtelijke ordening. Dit bespreken we vervolgens samen tijdens presentaties of leren het toepassen tijdens workshops.

Op het moment van dit schrijven werk ik een dikke vijf jaar bij Motivaction en ik moet zeggen, nog altijd met stijgend enthousiasme en plezier. Niet alleen biedt het werk me inhoudelijk veel voldoening dankzij mijn opdrachtgevers binnen de gehele breedte van het maatschappelijke en publieke terrein, mijn collega’s laten me al evenmin onberoerd. Zij zijn leuk, slim, kritisch, gezellig, verbaal vaardig, nieuwsgierig en creatief.

Ik studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde, werkte bij andere bureaus en als zelfstandige, voordat ik door schade en schande wijs genoeg geworden, die nazomer van 2017 ons heerlijke pand aan de Marnixkade binnenliep om te ontdekken dat ik was thuisgekomen.

Bijdragen van
Marco Sodderland
Kickstart je wijk: de energietransitie zonder aardgas begint nu!
Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar
Posbank populairste gebied Gelderland
Gelderlander wil groene leefomgeving
Gemeenten kampen met vacatureproblemen
Gemeenten kampen met vacatureproblemen

Actualiteiten

Rechter beslist: Wifitellen is veilig en mag weer!

Huib Lubbers
09 februari 2024

Motivaction neemt de jaarlijkse ITX Monitor van Giarte over

Kevin Hengstz
05 februari 2024

Duurzamer leven: hoe hou je het dit jaar wel vol?

Daniëlle van Velzen
19 januari 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency