Toegankelijkheid

Skip to main content

Gemeenten kampen met vacatureproblemen

11 december 2018

Eén op de zeven vacatures bij gemeenten staat langer dan een half jaar open. Het gaat met name om hbo- en wo-functies in de functiegebieden ‘Automatisering en ICT’, Ruimtelijke ordening en milieu’, ‘Bouw en civiele techniek’, ‘Financieel en economisch’ en ‘Welzijn en jeugdzorg’.

Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction en Intelligence Group. In opdracht van A+O fonds Gemeenten voerden zij een verkenning uit naar de belangrijkste knelpunten die gemeenten ervaren bij vervullen van vacatures en het werven van nieuw personeel. Ook verkenden ze welke activiteiten gemeenten ontplooien voor het werven van personeel, en waar er eventueel behoefte is aan ondersteuning door het A+O fonds voor de versterking van deze activiteiten. Aan het onderzoek werkten ruim honderd gemeenten mee.

 

Belangrijkste knelpunten

De krapte op de arbeidsmarkt in het algemeen noemen gemeenten als belangrijkste knelpunt: 14 procent van alle vacatures staat langer dan een half jaar open. Onbekendheid met de gemeente als werkgever bij kandidaten, onervarenheid met werven in een krappe markt en een gebrek aan actuele arbeidsmarktinformatie blijken gemeenten in belangrijke mate parten te spelen. Ongeveer zes op de tien gemeenten hebben behoefte aan een algemene campagne om de gemeente als werkgever onder de aandacht van kandidaten te brengen.

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden

Goede primaire arbeidsvoorwaarden zijn uiteraard belangrijk, maar gemeenten kunnen volgens de onderzoekers meer bereiken met secundaire arbeidsvoorwaarden. Zaak is het goed naar de behoeften van de doelgroep te kijken. Zo is werksfeer bijvoorbeeld voor jongeren één van de belangrijkste factoren in hun werk.

Een andere tip van de onderzoekers is niet te scheutig te zijn met het aantal functie-eisen: hoe meer die worden gevraagd, hoe meer het aantal potentiële kandidaten wordt verkleind. ‘Stel daarom altijd de vraag: wat is écht nodig voor de functie en wat valt er te leren? Door concessies te doen, wordt de visvijver groter’, adviseren de onderzoekers.

De resultaten van dit onderzoek zijn gebundeld in het rapport ‘Waar haal je ze vandaan?’ 

 

Bron: Binnenlands Bestuur, 11.12.2018


Vragen?
Marco Sodderland

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 59


Gerelateerde artikelen

Winnen op de winkelvloer met gedragsbeïnvloeding

Ruud Kooiman
24 februari 2023

Impact van online formulieren op klantreis onderschat

Jorn Lingsma
29 mei 2018

E-commercesector start unieke samenwerking om pakketbezorging nog duurzamer te maken

25 januari 2018

Nederlanders maken zich meer zorgen om terrorisme

Cecilia Keuchenius
15 november 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency