Toegankelijkheid

Skip to main content

Kickstart je wijk: de energietransitie zonder aardgas begint nu!

22 januari 2021

De lokale impact van de energietransitie wordt steeds duidelijker. Dit jaar moeten alle gemeenten in Nederland een Transitievisie Warmte (TWV) gereed hebben, waarin gemeenten de richting voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving tot 2030 bepalen. De TWV vormt in veel gevallen het startschot om daadwerkelijk aan de slag te gaan met het aardgasvrij maken van een gemeente.

Onderzoek wat mogelijk is

In de TWV formuleren gemeenten tot 2030 in welke wijken of buurten zij zullen starten met het aardgasvrij maken van alle gebouwen en welke oplossingen daarbij voor de hand liggen.

Immers, wijken zijn niet alle hetzelfde: wat technisch mogelijk is verschilt soms van buurt tot buurt. Dat leidt tot verschillende oplossingen op buurtniveau. De investeringen die met de verschillende oplossingen gepaard gaan zullen daarom ook onderling verschillen. Naast deze ‘harde’ criteria is ook inzicht in de inwoners nodig. Denk hierbij aan hun houding tegenover duurzaamheid, de gezinssituatie, woonprofiel, betalingsbereidheid en financiële draagkracht voor een duurzamere woning.

Als de richting door middel van de TWV is bepaald, is de eerstvolgende mijlpaal bij het aardgasvrij maken van een wijk het Wijkuitvoeringsplan (WUP).

Aandacht voor participatie van de wijk is groot

Dit plan beschrijft gedetailleerd hoe de wijk van het aardgas af gaat, welk alternatief warmtesysteem gerealiseerd wordt, welke gebouwaanpassingen nodig zijn tegen welke kosten en hoe een en ander gefinancierd wordt. Het WUP maakt de gemeente samen met de wijk. In het plan is dan ook veel aandacht voor participatie en draagvlak: de oplossing moet vóór, maar vooral ván de wijk zijn.

Het aardgasvrij maken van woningen is niet alleen een technisch complexe operatie. Het grijpt ook nog eens behoorlijk in in de levens van de inwoners: het reikt immers letterlijk tot in de woonkamer van elke bewoner in de wijk. Als gemeente heb je slechts één kans om te beginnen en dat vereist een zorgvuldig proces. Een goed WUP vraagt daarom om een nauwkeurig beeld van de wijk, van de bewoners en van lokale partijen en kansen in de wijk.

Welke technische mogelijkheden zijn er? Welke bronnen? Wat is er nodig om het vastgoed klaar te maken voor aardgasvrij? Maar ook: wie is de doelgroep en hoe staat zij tegenover de transitie? Waar maken mensen zich écht druk over? Hoe groot zijn hun financiële reikwijdte en bereidheid? Hoe kun je hen het beste betrekken?

Waar begin je?

Als gemeente sta je voor een niet geringe opgave met veel vragen. Waar begin je? Hoe werk je toe naar een WUP? Welke partijen zitten aan tafel? En wanneer betrek je bewoners? Op welke manieren? Om beslissingen te kunnen nemen en stappen te kunnen zetten, heb je antwoorden op deze vragen nodig.

APPM, CE Delft en Motivaction werkten alle drie al geruime tijd binnen hun eigen expertisegebieden aan aardgasvrije wijken. Los van elkaar hebben zij ervaren dat een succesvolle wijkaanpak vraagt om een zorgvuldig proces, waarbij kennis van de technische mogelijkheden én van de doelgroep essentieel is om aan de slag te kunnen.

Nu hebben APPM, CE Delft en Motivaction hun krachten gebundeld. Met de verenigde aanpak helpen wij niet alleen bij het maken van een totaalbeeld van de wijk, maar vertalen we dit beeld ook in richtinggevende inzichten. De aanpak leidt in circa twee maanden naar de eerste stappen op de route naar een aardgasvrije wijk. We maken een grondige analyse van de wijk op technisch en maatschappelijk vlak, of we verdiepen de bestaande kennis en vertalen deze analyse in richtinggevende inzichten. We leveren daarmee handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan en een succesvolle start te maken met het maken van het Wijkuitvoeringsplan.

Kickstart je wijk samen met APPM, CE Delft en Motivaction en kies de weg naar een aardgasvrije  toekomst.

Neem voor meer informatie contact op met Marco Sodderland of kijk vooral op Kickstartjewijk


Vragen?
Marco Sodderland

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 59


Gerelateerde artikelen

Duurzamer leven: hoe hou je het dit jaar wel vol?

Daniëlle van Velzen
19 januari 2024

Shoppermarketing: Vrouwen bloot, handel groot

Huib Lubbers
03 november 2023

Nieuwsbrief jan '24: Van wendbaar navigeren tot vastberaden vooruitkijken

Yvonne van Beek
05 januari 2024

Brede acceptatie non-binaire mensen, genderneutrale opvoeding minder gesteund

André Kamphuis
23 maart 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency