Toegankelijkheid

Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

31 oktober 2019

De jonge gemeenteambtenaar stuit op bureaucratie en mist doorgroeimogelijkheden. Desondanks zeggen acht op de tien jonge ambtenaren tevreden te zijn met hun werk.

Dat blijkt uit de publicatie Jong@Gemeenten. Een onderzoek naar de werkbeleving van jonge gemeenteambtenaren, uitgevoerd door Motivaction en Youngworks in opdracht van A&O fonds Gemeenten en FUTUR, het jonge ambtenarennetwerk van Nederland. Aanleiding voor het onderzoek was het gegeven dat één op de negen ambtenaren binnen een jaar vertrekt bij de overheid. Bijna tweeduizend jonge ambtenaren tot 35 jaar deden aan het online-onderzoek mee.

Meer begeleiding
Het gaat jonge ambtenaren vooral om het realiseren van impact door het werk. Bureaucratie lijkt de grootste rem te zijn op het realiseren van die impact. Het is blijkens het onderzoek de belangrijkste vertrekreden onder alle jonge ambtenaren, op de voet gevolgd door onvoldoende doorgroeikansen. Daarnaast is meer begeleiding, onder andere over keuzes maken in het opleidingsaanbod welkom. Ook blijkt dat de ondervertegenwoordiging van jonge ambtenaren ertoe doet en voor sommigen een reden is om te vertrekken. ‘Investeer daarom in het contact tussen jonge ambtenaren. En stimuleer het besef dat jonge en meer ervaren collega’s wat van elkaar kunnen leren’, zegt Tim Smit, voorzitter van FUTUR.

Flexibele werktijden
Ruim 80 procent van de jonge ambtenaren blijkt desalniettemin (zeer) tevreden over het werk bij de gemeente. En twee derde van de jonge ambtenaren verwacht over een jaar nog bij hun huidige gemeente werkzaam te zijn. Ook geven ze in groten getale aan dat ze binnen nu en drie jaar willen doorstromen bínnen hun eigen gemeente.

De belangrijkste redenen om te blijven zijn: mate van zelfstandigheid, flexibele werktijden en locaties, en de inhoud van het werk. Ruim de helft is (zeer) tevreden over de opleidingsmogelijkheden. De band met collega’s, wat hun leeftijd ook is, maakt voor 44 procent van de jonge ambtenaren dat ze graag nog even blijven.

Gekaderde vrijheid
Gemeenten hebben bovendien zelf de sleutels van de achterdeur in handen om jongeren binnen te houden. ‘Jonge ambtenaren hebben behoefte aan gekaderde vrijheid. Autonomie en zelfstandigheid geven werkplezier en voldoening. Goede onboarding en begeleiding helpen om realistische verwachtingen te scheppen, bureaucratie de baas te worden en impact zichtbaar te maken’, aldus de onderzoekers. Verder helpt informeel contact tussen leeftijdgenoten. Dat stimuleert kennisuitwisseling en helpt om een eigen weg te vinden binnen de gemeente.

Bron: Binnenlands Bestuur, 30.10.2019

 


Vragen?
Gerelateerde artikelen

Leidinggevenden bezorgd om welzijn medewerkers met hybride werken

Ester Koot
09 november 2021
Online formulieren websites

Impact van online formulieren op klantreis onderschat

Jorn Lingsma
29 mei 2018
Een vrij droge januari voor Nederland

Een vrij droge januari voor één op de vijf Nederlanders

Ruurd Hielkema
24 februari 2020

Nederlanders bang voor keuzes in nieuwe pensioenstelsel

Irene Zondervan
20 maart 2023
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved