Toegankelijkheid

Skip to main content

Korting op de zorgpremie voor mensen met een gezonde leefstijl, hoe denken Nederlanders erover?

25 april 2024

Zorgverzekeraars investeerden de afgelopen jaren in eigen gezondheidsprogramma’s om hun klanten te helpen bij een gezonde leefstijl: online apps of stappentellers waarmee verzekerden kunnen sparen voor cadeaubonnen of korting op hun premie. Het idee hierachter is dat gezonde klanten zorgen voor lagere ziektekosten.

Toch stoppen zorgverzekeraars nu met deze gezondheidsprogramma’s, blijkt uit een recent bericht van de NOS. Menzis stopte eerder dit jaar met SamenGezond en ASR kondigde onlangs aan hun programma Vitality te gaan veranderen. De programma’s zijn volgens de verzekeraars minder effectief en juist kostbaarder dan verwacht.

Hoewel het bewezen is dat beloningen bijdragen aan de keuze om gezonder te leven, is het een andere vraag of er draagvlak is voor dergelijke oplossingen door zorgverzekeraars. Uit een recent onderzoek van Motivaction (maart 2024) blijkt er dan ook verdeeldheid te zijn in de acceptatie van beloningen voor een gezonde leefstijl. Zo zegt 41% van de Nederlanders van 18 t/m 80 jaar dat mensen die gezond leven korting zouden moeten krijgen op de premie voor hun zorgverzekering. De rest van de Nederlandse bevolking (59%) is hierop tegen of weet het niet.

Opvallend zijn de verschillen tussen groepen Nederlanders in hun draagvlak. Zo is met name onder Nederlanders met weinig lichaamsbeweging (minder dan een halfuur per dag) de acceptatie voor dergelijke kortingen laag: 67% van hen is hierop tegen of weet het niet. Hetzelfde geldt voor Nederlanders met een slechte lichamelijke gezondheid: onder hen is 70% geen voorstander van korting op de zorgpremie voor mensen die gezond leven, of weet het niet.

Tegelijkertijd hebben deze groepen vaker last van chronische ziektes of aandoeningen. En gaan zij voor deze aandoeningen vaker naar een zorgverlener. Een gezonde leefstijl ligt aan de basis voor de preventie of behandeling van chronische aandoeningen. Daarmee is er juist onder deze Nederlanders de potentie om met dergelijke gezondheidsprogrammas het zorggebruik te verlagen. Maar er is dus een discrepantie: onder de mensen die er het meest baat bij hebben, is het minste draagvlak voor beloningen voor een gezonde leefstijl.

Wat is er nodig om deze Nederlanders wel aan te haken? En om gezondheidsprogramma’s van zorgverzekeraars wél effectief en kostendekkend te maken? Elke Nederlander is uniek, met eigen waarden en behoeften. Elke zorgcliënt staat anders in het leven en kijkt op een individuele manier tegen de zorg aan. Doelgroepdenken kan meer betrokkenheid realiseren, zodat oplossingen voor een gezonde leefstijl voor iedereen bereikbaar worden.

Benieuwd naar hoe doelgroepdenken kan helpen bij jouw gezondheidsvraagstuk? Onze gezondheids- en vitaliteitsexperts denken graag met je mee!


Vragen?
Karin Lammers

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 30


Gerelateerde artikelen

BBQ'en onverminderd populair, maar verandert wel van karakter

Ruurd Hielkema
26 augustus 2019

Nederlanders lachen om gekke eigenaardigheden

Kevin Hengstz
26 september 2018

Never waste a good crisis

Ester Koot
21 mei 2021

Zijn Nederlanders een held met hun geld?

Rob Doornbos
25 maart 2019
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency