Toegankelijkheid

Skip to main content

‘Overheid en bedrijfsleven verantwoordelijk voor klimaatmaatregelen’

30 oktober 2018

Driekwart van de Nederlanders legt de verantwoordelijkheid voor het nemen van maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan bij de overheid en de grote bedrijven. Dat blijkt uit onderzoek door Motivaction in opdracht van Natuur & Milieu. Het onderzoek is gehouden in aanloop naar het debat over het Klimaatakkoord, dat op 31 oktober in de Tweede Kamer wordt gehouden.

Nederlanders geven aan dat ook de kosten van klimaatmaatregelen grotendeels bij overheid en grote bedrijven zouden moeten liggen. Grote bedrijven zouden 37% van de rekening moeten betalen, de overheid 33%, het MKB 18% en consumenten 13%. “Dit onderzoek onderschrijft onze wens dat bedrijven, en dan vooral de grote, gaan mee betalen. Wij vinden dat er een heffing moet komen op de uitstoot van CO2 door de industrie”, aldus Marjolein Demmers, directeur van Natuur & Milieu.
 

Energiemaatregelen

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (57%) is positief over maatregelen tegen klimaatverandering in Nederland. Men is het meest enthousiast over energiemaatregelen. Zo is 76% positief over het stimuleren van de productie van duurzame energie. Het verminderen van de productie van fossiele energie kan op de sympathie rekenen van 66% van de respondenten.
 

Zelf doen

Gevraagd naar wat men zelf al doet of bereid is te doen, zegt ruim de helft (54%) van de Nederlanders bij het aanschaffen van nieuwe producten al voor de meest energiezuinige variant te kiezen. Een derde zegt bereid te zijn om de HR-ketel te vervangen voor een gasloos alternatief. Over het wegdoen van de auto zijn de Nederlanders minder positief, 55% zegt niet bereid te zijn dat te doen.

 

Meebetalen

Over het meebetalen aan maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, wordt wisselend gedacht. Een derde van de Nederlanders wil daar niks van weten. Van de mensen die wel bereid zijn iets mee te betalen, geven de meeste aan maximaal 20 euro per maand bij te willen dragen. “Het blijkt dus dat mensen best wat willen betalen voor klimaat, maar het moet wel behapbaar blijven”, aldus Demmers.

 

Over het onderzoek

Natuur & Milieu liet Motivaction onderzoeken wat Nederland vindt van het nemen van klimaatmaatregelen. Het onderzoek is afgelopen september uitgevoerd onder een representatieve steekproef van 831 Nederlanders tussen 18 en 75 jaar uit het StemPunt-panel van Motivaction. De resultaten zijn representatief voor opleiding, leeftijd, geslacht, regio, waardeoriëntatie en stemgedrag Tweede Kamerverkiezingen 2017.

 

Bron: Natuur & Milieu, 30.10.2018


Vragen?
Bram van der Lelij

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 83 83


Gerelateerde artikelen

Een leefbare en toekomstbestendige metropoolregio Amsterdam

Pieter Paul Verheggen
27 mei 2022

Tweede meting ReputatiePanel: Denken in algemeenheden bemoeilijkt het bepalen van de waarde van reputatie

Karel Slootman
10 juli 2020

Duik in het mediagedrag van jouw doelgroep

Natascha Schippers
18 september 2023

Emerce 100: de beste bedrijven in e-business 2018

Seth Schaafsma
08 mei 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency