Toegankelijkheid

Skip to main content

Tweejaarlijks Klimaatonderzoek: Nederlander kijkt vooral naar overheid en bedrijven

15 oktober 2021

Het merendeel van de Nederlanders ziet de mens als oorzaak van klimaatverandering. Tegelijkertijd kijkt de meerderheid van de ondervraagden voor de aanpak van verandering vooral naar (grote) bedrijven en de overheid. Dat blijkt uit de Publieksmonitor Klimaat en Energie, een tweejaarlijks klimaatonderzoek waarin Nederlanders zijn bevraagd naar hun kennis, houding en gedrag over het klimaat.


De belangrijkste resultaten:

  • Zeven op de tien Nederlanders zien de mens (deels) als oorzaak van klimaatverandering.
  • Zes op de tien hebben zorgen over de huidige toestand van het klimaat (57%) en de wereld die wij achterlaten voor toekomstige generaties (59%).
  • De verantwoordelijkheid voor het tegengaan van klimaatverandering ligt volgens Nederlanders met name bij grote bedrijven (70%) en de overheid (66%).
  • Nederlanders wijzen zichzelf als minst verantwoordelijk aan voor het tegengaan van klimaatverandering (31%).
  • Er is een breed gedeeld bewustzijn dat men zelf (ook) een rol heeft in het tegengaan van klimaatverandering.
  • Vier op de tien (41%) ondervraagden voelen zich verantwoordelijk voor de uitstoot van CO2 en een kwart niet (25%).
  • Een derde van de ondervraagden is (zeer) gemotiveerd duurzame keuzes te maken. Dat is gelijk aan het aantal in 2019.
  • Kostenbesparing wordt vaak genoemd als voorwaarde om over te gaan tot specifiek klimaatvriendelijk gedrag.
  • Het gebruik van LED-lampen, isolatieglas, zonnepanelen en elektrische auto’s is toegenomen sinds 2019.

De Publieksmonitor Klimaat en Energie is een uitgebreide peiling over kennis, houding en gedrag op het gebied van de klimaat- en energietransitie. De peiling is uitgevoerd door Motivaction International B.V. in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In totaal deden 2.452 Nederlanders (18-80 jaar) mee aan het onderzoek. Met de resultaten wil de overheid inzicht krijgen in de actuele beleving van de transitie op het gebied van klimaat en energie onder Nederlanders.

Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius:
“De klimaattransitie betekent echt iets voor het dagelijks leven van Nederlanders. Het verandert de manier waarop we wonen, werken, reizen, produceren en omgaan met energie. Daarom zie ik het als een taak voor de politiek en bestuurders, waaronder ikzelf, om doorlopend te toetsen hoe klimaatbeleid in de praktijk uitpakt voor de mensen thuis. Onderzoeken zoals de Publieksmonitor Klimaat en Energie zijn belangrijk omdat ze precies daarbij helpen.”

Nationale Klimaatweek 2021
De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van de Nationale Klimaatweek die dit jaar voor het eerst wordt georganiseerd. Het doel van de week (28 oktober – 5 november) is om burgers, bedrijven en organisaties te stimuleren en te inspireren zich meer voor in te zetten voor een beter klimaat. Zo worden onder meer door het hele land Klimaatburgemeesters aangesteld. Dit zijn mensen die hun eigen levensstijl hebben aangepast of een actie zijn gestart om bijvoorbeeld samen met mensen in hun buurt iets te doen voor het klimaat.

Over de Nationale Klimaatweek
De Nationale Klimaatweek is onderdeel van ‘Iedereen Doet WAT’, de overheidscampagne over de klimaattransitie. Kijk voor meer informatie over Iedereen Doet WAT, wat een Klimaatburgemeester is, welke rol jij kan spelen tijdens de Nationale Klimaatweek en hoe jij je kunt aanmelden op www.iedereendoetwat.nl/NKW.   


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Wat houdt zwartezaterdagrijders in de file? En hoe krijg je ze eruit?

Aimée de Kleijn
14 juli 2023

Nederlanders bang voor keuzes in nieuwe pensioenstelsel

Irene Zondervan
20 maart 2023

Zo kan de corona-app zorgen dat jij jouw privacy toch opgeeft

Gerard van der Werf
27 augustus 2020

Almere wil weten wat 55-plussers echt belangrijk vinden

Pieter Paul Verheggen
04 juli 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency