Toegankelijkheid

Skip to main content

Gerard van der Werf

Senior Research Consultant
"Samen met mijn collega's bied ik inzicht in de sociologie van de energietransitie."

Gerard van der Werf

Senior Research Consultant

"Samen met mijn collega's bied ik inzicht in de sociologie van de energietransitie."

Duurzaamheid

Energie

Vijf Tinten Groener

Duurzaamheid


Energie


Vijf Tinten Groener

De focus van mijn werk ligt op energie, duurzaamheid en MVO. Samen met mijn collega's help ik onze klanten met inzichten in kennis, houding en gedrag van doelgroepen (klantgroepen) op dit thema.

Een goed startpunt voor een gesprek over dit thema is het whitepaper Vijf Tinten Groener waarvan ik co-auteur ben. Technisch is meer mogelijk dan we maatschappelijk geaccepteerd krijgen. Daarom is het van belang om in kaart te brengen wat de drijfveren en belemmeringen zijn van mensen om in beweging te komen. En dat doen we.

Ik ben opgeleid als economisch psycholoog en die studie past heel goed bij mijn werk bij Motivaction waar ik sinds 2014 aan de slag ben. Waarom doen mensen wat ze doen? Wat zijn hun motieven? Welke verhalen, argumenten en overtuigingsstrategieen zijn effectief en welke niet? Er zijn bibliotheken volgschreven over dit thema, maar, als je dit interessant vindt lees dan in ieder geval Daniel Kahneman en Dan Ariely.

Bijdragen van
Gerard van der Werf
Kansen en knelpunten in de klimaattransitie
Nederlanders: overheid haalt klimaatdoelstellingen 2030 niet
Maatschappelijke Imago Organisaties
Maatschappelijke Impact Monitor 2023: Meer rendement met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Opinieonderzoek: burgers positiever over energietransitie door oorlog Oekraïne
Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving
Tweejaarlijks Klimaatonderzoek: Nederlander kijkt vooral naar overheid en bedrijven
Draagvlak aardgasvrij wonen neemt na drie jaar weer toe

Actualiteiten

Gezondheid minst belangrijk bij de keuze van een kant-en-klaarmaaltijd

Loes Kleijngeld
23 mei 2024

Interesse in grote voetbaltoernooien in ruim 30 jaar bijna gehalveerd

Ruurd Hielkema
23 mei 2024

Doe je mee aan het Nationaal BBQ Onderzoek 2024-2025?

Ruurd Hielkema
07 mei 2024
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency