Toegankelijkheid

KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal


Vragen?
Gerard van der Werf

Email g.vanderwerf@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Meer Cases
Gedragsbeïnvloeding voor gezonde voedingskeuzes
Inzicht in beslissingen gezonde voeding
Nieuw logo voor gezonde voedingskeuzes
KPMG: Bedrijfsleven niet klaar voor de Green Deal
Inzicht in ESG-kennisniveau
Gebrek kennis en expertise verduurzaming
ANWB
Met nieuwe persona's zet ANWB de klant centraal
Drie persona's
Productcombinaties en campagneontwikkeling
Amsterdam Museum
Amsterdam Museum: campagnetest met toeristen
Een nieuwe campagne
Begrijpelijke bezoekersinformatie
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved