Toegankelijkheid

Skip to main content

Kansen en knelpunten in de klimaattransitie

25 augustus 2023

Een deel van de burgers weet niet precies wat klimaatverandering inhoudt. Degenen die wel weten wat klimaatverandering inhoudt en graag willen bijdragen aan de klimaattransitie, weten vaak niet hoe. Dit is terug te leiden naar een gebrek aan kennis, middelen, vaardigheden en/of handelingsperspectief. Ook blijkt dat veel burgers die geen eigen woning hebben het moeilijk vinden om hun woning te verduurzamen. In opdracht van het Nationaal Klimaat Platform hebben wij onderzoek gedaan naar de kansen en knelpunten die burgers ervaren in de klimaattransitie.

We zien grofweg drie manieren hoe Nederlanders omgaan met de klimaattransitie en duurzaamheid.  We hebben ze onderverdeeld in deze groepen:

  • Duurzamen: Deze groep wil bijdragen aan de klimaattransitie en doet dat ook
  • Middengroep: Deze groep wil bijdragen aan de klimaattransitie maar ervaart barrières
  • Behoudenden: Zij willen niet bijdragen aan de klimaattransitie

Hoe ga je om met deze drie groepen? Hoe neem je hun barrières weg? Wij gaven hierover advies aan Nationaal Klimaat Platform. De adviezen lees je in ons rapport.   

 

Download het rapport hier 

 

Bij Motivaction doen we veel onderzoek naar de energietransitie en communicatie op dat thema.  Daarom weten wij hoe je het meest effectief communiceert met verschillende doelgroepen. Ben jij benieuwd hoe jij de juiste snaar raakt bij jouw doelgroep? Wij hebben de kennis en expertise om je daarbij te helpen. We adviseren over boodschap, tone of voice, communicatiestrategieën en gedragsbeïnvloedingstechnieken in de klimaattransitie.


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Bindinc. VOD Insights geeft media-industrie inzicht in kijkgedrag op streamingdiensten

Maaike Zijderveld
20 april 2023

Nieuwsbrief jan '24: Van wendbaar navigeren tot vastberaden vooruitkijken

Yvonne van Beek
05 januari 2024

De hobbelige weg naar milieuvriendelijke mobiliteit

Gerard van der Werf
11 februari 2019

Nederlandse CEO, pak je verantwoordelijkheid – helft Nederlandse bevolking ontevreden over rol bedrijven

Ruurd Hielkema
28 augustus 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency