Toegankelijkheid

Skip to main content

Nederlanders: overheid haalt klimaatdoelstellingen 2030 niet

07 juli 2023

Nederlanders hebben weinig vertrouwen in de uitrol van de duurzaamheidsplannen van de overheid. Slechts 1 op de 10 Nederlanders gelooft dat de overheid haar klimaatdoelstellingen van 2030 gaat halen, dit blijkt uit onderzoek in opdracht van Duurzaam Energie Perspectief (Dep). Meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat hun gemeente meer moet doen om het gebruik van fossiele energie te verminderen, bijvoorbeeld door duurzame opwek. Tegelijkertijd is meer dan de helft bereid om zelf te investeren in de verduurzaming van de woning.

Alle onderzoeksresultaten en infographic vind je hier.

De meerderheid van de respondenten (76%) verwacht dat de overheid de regie pakt om ervoor te zorgen dat de lusten en lasten van de energietransitie eerlijk worden verdeeld over de verschillende inkomensgroepen. Van de ondervraagden vindt 70 % dat zij in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het verminderen van het energiegebruik in huis. Iets meer dan de helft van alle respondenten (52%) is bereid 2.500 euro te besteden aan de verduurzaming van hun woning, zonder dat deze investering geld hoeft op te leveren. Als zeker is dat de investering winst oplevert, wil maar liefst 67% van alle respondenten dit bedrag uitgeven.

Steun voor windmolens

De energietransitie heeft in toenemende mate effect op de openbare ruimte, bijvoorbeeld doordat ruimte moet worden gemaakt voor windmolens. Gevraagd naar het plaatsen van windmolens in de wijk geeft 43 % van de respondenten aan het geen probleem te vinden. Van de groep tegenstanders (36 %) zegt 1 op de 5 van mening te veranderen als zij zelf kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van de windmolen. Opvallend is dat onder jongeren (18 – 24 jaar) een grote meerderheid van 72% voor het plaatsen van een windmolen in de buurt van de eigen woning is.

Duurzaam energiesysteem

Dit onderzoek vond plaats in opdracht van Duurzaam Energie Perspectief (Dep), voorheen Qirion Energy Consultancy, door Motivaction onder een representatieve groep van 1015 respondenten. Als energie consultancybureau richt Dep, onderdeel van Alliander, zich op vraagstukken met betrekking tot de energietransitie. Het elektriciteitsnet zit op steeds meer plaatsen vol. De netbeheerders staan voor een grote de opgave de komende jaren, waarbij de impact op de openbare ruimte steeds verder zal toenemen. Dep brengt verschillende partners, zoals overheden, netbeheerders en ontwikkelaars, samen om te komen tot een duurzaam energiesysteem.

Bron: Duurzaam Energie Perspectief (Dep)

 


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Bureaucratie frustreert jonge ambtenaar

Marco Sodderland
31 oktober 2019

Duik in het mediagedrag van jouw doelgroep

Natascha Schippers
18 september 2023

Het Nationale BBQ-onderzoek 2018: Belgen experimenteren meer achter de BBQ dan Nederlanders

Ruurd Hielkema
21 augustus 2018

Een droge januari voor één op de tien Nederlanders

Ruurd Hielkema
21 februari 2018
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency