Toegankelijkheid

Skip to main content

Ruime meerderheid jongeren bezorgd over klimaat en leefomgeving

09 december 2021

Een ruime meerderheid van de jongeren in Nederland (80%) is bezorgd over klimaat en leefomgeving. Deze bezorgdheid over een leefomgeving die onder druk staat, vertaalt zich op grote schaal in de bereidheid om zélf bij te dragen en nadrukkelijker mee te praten in de klimaatdiscussie. Een minderheid van de jongeren verwacht geen veranderingen als de aarde opwarmt en maakt zich dan ook veel minder zorgen. Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Energie Beheer Nederland (EBN).

80% van de jongeren in Nederland maakt zich op z’n minst lichte zorgen over de gevolgen van klimaatverandering. Ruim een derde (34%) van de jongeren verwacht flinke veranderingen als de aarde twee graden opwarmt. Dit zijn ook de mensen, veelal hoger opgeleid, die zich grote zorgen maken en dan met name over ‘global warming’, zeespiegelstijging, extreem weer en natuurrampen. De mensen die denken dat alles bij het oude blijft (30%) maken zich soms ook zorgen, maar dan vooral over zaken ‘dichtbij huis’ zoals de energieprijzen.

 

Afspraken klimaatakkoord nakomen

Het klimaatprobleem staat bij jongeren hoog op de agenda: Ná de problemen op de woningmarkt is het klimaatprobleem volgens jongeren het maatschappelijke probleem waar de eerste aandacht naar uit moet gaan. Twee derde (67%) van de jongeren vindt de energietransitie dan ook een verstandige stap. Niet alleen verstandig maar ook nodig (62%), ondanks het feit dat een grote meerderheid (77%) zich realiseert dat de burger uiteindelijk opdraait voor de kosten van de energietransitie. Bijna twee derde (65%) heeft de overtuiging dat het verstandig is om het klimaatakkoord na te komen als we grotere problemen in de toekomst willen voorkomen.

 

Machteloosheid

Ongeveer de helft van de jongeren is van mening dat zowel overheid (46%) als bedrijfsleven (54%) zich onvoldoende inspannen voor het uitvoeren van het klimaatakkoord. Slechts 30% heeft er vertrouwen in dat het nieuwe kabinet het klimaat hoog op de agenda zet. Een ruime meerderheid (70%) is van mening dat economische belangen bij overheid meestal boven klimaat en leefomgeving gaan. Bij een meerderheid (53%) roept de energietransitie dan ook een gevoel van machteloosheid op.

 

Betere vertegenwoordiging in de klimaatdiscussie

Een meerderheid (55%) vindt dat de stem van jongeren op dit moment onvoldoende wordt vertegenwoordigd in de klimaatdiscussie. 51% Vindt dan ook dat jongeren beter moeten worden vertegenwoordigd bij toezichthoudende instanties (51%). Het belang van milieu en klimaat moet volgens een ruime meerderheid van de jongeren (64%) worden onderstreept door het een eigen ministerie te geven, zo mogelijk met een klimaatminister uit de eigen leeftijdsgroep (44%).

 

Minder vliegen, zorgvuldiger met kleding, minder vlees

Als het gaat om het nákomen van de afspraken in het klimaatakkoord en de bijdrage die mensen daaraan kunnen leveren, vinden jongeren vooral dat mensen minder moeten vliegen (47%) en de verwarming lager moeten zetten (39%). Een opvallend grote groep van 40% vindt dat mensen zorgvuldiger om moeten gaan met het afdanken van kleding. Jongeren verlangen niet alleen actie van anderen, ze zijn in veel gevallen (80%) bereid om zélf consequenties te verbinden aan de eigen overtuigingen. Dan denkt men vooral aan de verwarming lager zetten (46%), (bijna) niet meer vliegen (31%) en minder consumeren (28%). Ook is men bereid te accepteren dat windmolens in de eigen buurt kunnen komen te staan (32%).

 

Bereid meer belasting te betalen

De bereidheid om zelf bij te dragen vertaalt zich ook in de bereidheid om meer belasting te betalen om milieuschade te compenseren. Maar liefst 38% van de jongeren is bereid om meer belasting te betalen voor vliegen. Ook voor milieubelastende producten (33%) en vlees (26%) is een groot deel van de jongeren bereid meer belasting te betalen. De bereidheid om meer te betalen voor verwarming en elektriciteit blijkt een stuk minder groot (9%). Ruim een derde (35%) is helemaal niet bereid om meer belasting te betalen om milieuschade te compenseren.

 

Ben je benieuwd naar het volledige onderzoek? Download dan nu de publicatie!

 

Bron: ebn.nl


Vragen?
Gerard van der Werf

Email
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Onderzoek: 1 op 3 ondervraagden wil luchtvaart verder laten groeien

21 december 2018

Veelvuldig TikTok-gebruik gepaard met toenemende privacy zorgen onder Nederlandse gebruikers

Jeroen Senster
18 oktober 2022

Zo help je ondernemers de coronacrisis door

Rob Doornbos
23 juli 2020

Levensstijl niet nóg gezonder, nadruk op bezuinigen

Ruurd Hielkema
04 augustus 2022
Neem contact met ons opCopyright ©2024 Motivaction International B.V. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency