Gedragsbeïnvloeding: hoe beïnvloed ik het gedrag van mijn doelgroep?

“Motivaction onderscheidt zich positief in senioriteit, dat merk je in de adviserende rol en de onderbouwing van conclusies en aanbevelingen.”
Lisa Eijkens, Senior Productmarketeer NS International

Onze aanpak om gedragsverandering te realiseren 

Het veranderen van gedrag van consumenten en burgers is uitermate ingewikkeld. Toch beogen vele strategen, marketeers en/of beleidsmakers dat hun doelgroep, consumenten, bewoners of burgers andere keuzes gaan maken dan ze nu doen. Bijvoorbeeld: meer duurzame producten kopen, jouw product (vaker) kopen of gebruiken, gezonder gaan eten, vaker een bezoek brengen aan een theater of sportschool of vaker de fiets pakken in plaats van de auto.

 Motivaction ondersteunt overheden, bedrijven en organisaties met onderzoek voor het initiëren van gedragsverandering en daarbij werken wij vanuit het Motivaction-gedragsbeïnvloedingsmodel waarin de belangrijkste (op sociaalwetenschappelijk onderzoek gebaseerde) gedragsbepalers zijn uitgewerkt (zoals de sociale norm, fysieke en sociale omgeving of gewoonten). Hieronder staan de belangrijkste onderdelen van dit model weergegeven, de whitepaper over het Motivaction-gedragsbeïnvloedingmodel is hier te downloaden. 

 

Gedragbeinvloedingsmodel

 

Wat kunnen we voor jou betekenen? 

Op basis van jarenlang (sociaalwetenschappelijk) onderzoek heeft Motivaction veel ervaring opgedaan in het beïnvloeden van het gedrag. Kwalitatief of kwantitatief onderzoek, analyse van bestaande data (bijv. door middel van de Motivaction Profiler), expertkennis en/of workshops zijn vaak het beginpunt voor ons advies. 

Daarnaast beschikken we over een aansluitende toolkit met gedragsveranderingsstrategieën (zoals sociaal beïnvloeden, inspelen op de identiteit of nudgen) en interventietactieken (zoals een rolmodel gebruiken, goedkeuring tonen of iemand aanspreken op iets waar hij/zij trots op is).

Wij onderscheiden zes fases waarin wij organisaties kunnen ondersteunen:

  • Gedragsanalyse: we onderzoeken de huidige keuzes en gedrag en zorgen voor een scherpe formulering van het gewenste gedrag: wat wil je dat mensen anders gaan doen?
  • Kansen signaleren: we onderzoeken wat van invloed is op het gedrag; aan welke knoppen kun je draaien om het gedrag te veranderen? Dit doen we op basis van de gedragsbepalers van Motivactions gedragsbeïnvloedingmodel.
  • Veranderingsstrategieën en interventietactieken bepalen: we bepalen welke veranderingsstrategieën en interventietactieken het meest efficiënt zijn om het gedrag te veranderen. Deze dienen als basis voor de te ontwikkelen interventie. Een veranderingsstrategie is bijvoorbeeld: sociaal beïnvloeden, inspelen op de identiteit of nudgen. De veranderingsstrategie kleuren we verder in door de interventietactiek, bijvoorbeeld het gebruik van een rolmodel, goedkeuring tonen of iemand aanspreken op iets waar hij/zij trots op is. Hiervoor gebruiken we onze toolkit met (sociaalwetenschappelijke) interventies en veranderingsstrategieën.
  • Interventie pre-testen: we testen de interventie voordat deze daadwerkelijk wordt ingezet. Denk aan het voorleggen van concepten om te kijken hoe men daarop reageert, het opzetten en uitvoeren van keuze- experimenten et cetera. Op basis hiervan kunnen we de interventie nog aanscherpen.
  • Finetunen van interventies: hoe kan de interventie (nog) effectiever worden ingezet? We testen en/of adviseren hoe je de interventies voor verschillende doelgroepen kunt optimaliseren.
  • Evaluatie en effect meten: na de gedragsinterventie bepalen we het succes van de interventie. Heeft deze het beoogde doel bereikt? Is gedragsverandering gerealiseerd?

Onze gedragsdeskundigen kijken graag samen met jou welke aanpak het best past. Een mooi voorbeeld van onze aanpak is hoe wij met behulp van vernieuwende communicatie op verpakkingen, consumenten in supermarkten weten te verleiden tot het kiezen van gezonde(re) producten: lees de case over Nutri-Score

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Facebook Twitter LinkedIn