Gedragsbeïnvloeding: hoe beïnvloed ik het gedrag van mijn doelgroep?

“Motivaction onderscheidt zich positief in senioriteit, dat merk je in de adviserende rol en de onderbouwing van conclusies en aanbevelingen.”
Lisa Eijkens, Senior Productmarketeer NS International

Overheden op alle niveaus proberen het gedrag van mensen op vele aspecten bij te sturen. Ons gedrag moet gezonder, duurzamer, veiliger, socialer en verantwoordelijker in vele situaties.

De traditionele instrumenten zoals regulering en communicatie worden aangevuld met inzichten uit de gedragswetenschappen. Inzicht in de psychologie achter bewuste, maar vooral ook onbewuste gedragskeuzen helpen de effectiviteit van beleid en verminderen dure missers.

 

Of zoals het Kabinet dit verwoordt: "Via wet- en regelgeving, financiële prikkels en/of communicatie stimuleert de overheid vormen van gewenst gedrag en remt zij ongewenst gedrag af. De gedragswetenschappen leren ons dat het beeld van de mens als bewuste, rationele beslisser niet compleet is en dat er omstandigheden zijn waarin mensen zich anders gedragen. Gedragswetenschappelijke kennis kan de overheid helpen beleid effectiever en efficiënter te maken."
Bron: Kamerbrief 4.12.2014

 

Motivaction heeft ruime ervaring met psychologische gedragsbeïnvloeding voor overheden en non-profitorganisaties. Daarbij putten we ook uit de ervaring die dagelijks in wereld van commerciële marketing wordt opgedaan.

 

Hoe gaan wij te werk:

 • Analyse van gedrag
 • Segmentatie binnen doelgroep
 • Strategiekeuze en uitwerking van de middelen

 

Tien typen invloeden op gedrag kunnen zijn:

 • Bekendheid, begrip en beleving van de boodschap
 • Afzender: geloofwaardigheid
 • Persoonlijke kosten-batenafweging
 • Maatschappelijke kosten-batenafweging
 • Persoonlijke waardenfit van nieuw gedrag
 • Sociale omgevingsfit van nieuw gedrag
 • Routines met instrumentele en emotionele functies
 • Persoonlijke drempelvrees
 • Fysieke en organisatorische context van gedrag
 • Maatschappelijke context

 

Download de whitepaper 'Sociaal gewenst gedrag'

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn