Whitepaper Fintality - financiële leefstijlen in Nederland

"Ik heb de samenwerking met de mensen van Motivaction als heel prettig ervaren. Bijna alsof ze collega’s zijn. Daarbij kon ik het zeer waarderen dat ze onze context goed snapten.” 
Catharien Hamerslag, Senior Consultant Pensioencommunicatie TKP

Ons financiële systeem gaat steeds verder op de schop. We leven in een tijd van flexcontracten, een nieuw pensioenakkoord en zelfs experimenten met het basisinkomen. Het zijn stuk voor stuk onderwerpen die invloed hebben op ons leven en de financiële speelruimte die we daarin ervaren.

Nederlanders verschillen van elkaar in hoe zij beslissingen maken rond deze onderwerpen en andere financiële thema’s, wat zij van geldzaken vinden en welk effect hun levensstijl hierop heeft. Zo kan het dat de ene millennial uit Den Bosch al spaart om een huis te kopen, terwijl een leeftijdsgenoot uit dezelfde buurt elke maand geld moet lenen voor de boodschappen.

Voor financiële dienstverleners is het van groot belang om met deze uiteenlopende wensen en gedragingen rekening te houden. Bij het bepalen van je doelgroep, het opzetten van jouw communicatie richting het juiste publiek, de ontwikkeling van nieuwe proposities en meer. Daarom heeft Motivaction het Fintality-model ontwikkeld.

 

 

Financiële intelligenten: 8% van de Nederlandse bevolking behoort tot de financiële intelligenten. Deze groep leeft zelfbewust, planmatig, risicomijdend en gedisciplineerd. Ze zijn ambitieus ingesteld en willen maatschappelijk succesvol zijn. Hard werken en carrière maken zijn centrale drijfveren in hun leven en ook aan kunst en cultuur hechten ze veel waarde. Bovendien zijn financiële intelligenten statusgevoelig en gericht op het beschermen van de eigen maatschappelijke positie. Hiërarchie in normen, waarden en sociale relaties wordt daarom als vanzelfsprekend ervaren. Dit uit zich onder meer in het vasthouden aan traditionele omgangsvormen die statusverschillen onderstrepen. Men zou graag zien dat meer mensen er zo over denken.

 

Vrijwillig soberen: Ruim een vijfde (22%) van de Nederlandse bevolking behoort tot de vrijwillige soberen. Zij zijn maatschappelijk betrokken, milieubewust en zuinig ingesteld. Vrijwillige soberen halen veel geluk uit hun omgeving, zoals familie en vrienden. Ze vinden het belangrijk om verbinding te maken met de mensen om hen heen. Deze groep heeft veelal een vast leefpatroon dat weinig hectisch of gejaagd is, vindt het belangrijk om zich veilig te voelen en te doen wat goed is. Ze willen maatschappelijk hun steentje bijdragen en helpen de medemens graag. Dat is vanuit een ideologisch standpunt: vrijwillig soberen willen graag betekenisvol zijn. Ze zijn dan ook oververtegenwoordigd bij vrijwilligersverenigingen. Materiële zaken doen er niet veel toe en ze leiden een relatief sober leven. Marktplaats en tweedehandswinkels worden door hen vaak bezocht, omdat ze moeite hebben met verspilling.

 

Gecontroleerde genieters: Bijna een kwart van de Nederlandse bevolking (22%) behoort tot de gecontroleerde genieters. De gecontroleerde genieter is op zoek naar een balans tussen bezitten en verwennen. Traditionele waarden als respect, discipline, orde en familiegeluk zijn belangrijk in het leven van deze groep. Tegelijkertijd hechten zij ook aan een makkelijk en plezierig leven met veel aandacht voor consumeren en genieten. Ze plannen hun leven zorgvuldig, zijn toekomstgericht en proberen de juiste balans te vinden tussen het aangename en het noodzakelijke. Gecontroleerde genieters houden enerzijds van luxe, comfort en zichzelf verwennen, anderzijds gaan zij weloverwogen met geld om. ‘Alles met mate’ is een typerend kenmerk van deze groep.

 

Lichtvaardige impulsieven: Een vijfde van de Nederlandse bevolking (20%) behoort tot de lichtvaardige impulsieven. Lichtvaardige impulsieven willen een onafhankelijk en spontaan leven leiden. Het is een impulsieve groep die in het hier en nu leeft, veel belang hecht aan ‘vrij zijn’ en aan een ongedwongen levensstijl zonder al te veel opgelegde verplichtingen. Ze vinden het belangrijk dat iedereen elkaar als gelijke behandelt. Het is een individualistische groep. Lichtvaardige impulsieven laten graag de dagelijkse beslommeringen los en geven dan toe aan genietmomenten in welke vorm dan ook. Genieten en ervaringen opdoen is voor hen een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven.

 

Ambitieuze actieven: 28% van de Nederlandse bevolking behoort tot de ambitieuze actieven. Ambitieuze actieven zijn statusbewust en sterk gericht op hun carrière. Ze vinden het belangrijk om hard te werken en maatschappelijk hogerop te komen, succesvol te zijn en ze stellen uitdagende doelen voor zichzelf. Ze zijn erg gedreven om deze doelen te behalen en gunnen zichzelf weinig rust totdat ze dat gedaan hebben. Naast het harde werken, vinden ambitieuze actieven het ook belangrijk om te genieten. In hun vrije tijd proberen ze alles uit het leven te halen waardoor ze een veelal druk en gehaast leven hebben.

 

Financiële levensstijlen

Het Fintality-model onderscheidt vijf consumentengroepen en biedt jou inzicht in hun houding en gedrag ten aanzien van financiën. Je leest alles over de vijf groepen in deze whitepaper en krijgt daarnaast: 

  • Inzicht in de trends en uitdagingen die op financieel gebied een grote rol gaan spelen in de 21ste eeuw
  • Concrete en praktische overtuigingstechnieken die jou helpen om de juist doelgroep te bereiken en enthousiasmeren
  • Een blik op de organisaties die goed aansluiten bij de verschillende profielen

Wil jij een weten hoe de verschillende financiële doelgroepen in Nederland tegen geldzaken aankijken, en ontdekken hoe jij hier effectief op inspeelt? Download dan nu de whitepaper door het formulier in te vullen.

Neem voor meer informatie contact op met Rob Doornbos of Jorn Lingsma.

 

 
 

Facebook Twitter LinkedIn