Vitality: vitaliteit in vijf leefstijlen

Het belang van een vitale levensstijl blijft groeien. De kennis over gezondheid neemt toe en het wordt steeds makkelijker om een verantwoorde keuze te maken. Zo is er in de supermarkt altijd wel een gezonde optie te vinden en past zelfs McDonalds de menukaart aan. Het erop nahouden van een vitale levensstijl betekent echter niet voor iedereen hetzelfde. De houding, het gedrag en de motivatie omtrent vitaliteit verschilt van persoon tot persoon. Een logisch gevolg hiervan is dat niet alle Nederlanders als één groep aangesproken kunnen worden.

 

Vitality-rapportage: wat staat erin en wat levert het op?

In de Vitality-rapportage laten we je graag kennismaken met verschillende vitaliteits-doelgroepen. Hoe staan zij in het leven? Wat typeert hun belevingswereld en mentaliteit? En wat speelt een rol bij hun beweeggedrag en voedingspatroon? De rapportage geeft diepgaand inzicht in de houding ten aanzien van sport en beweging, eten en drinken en ontspanning van de vijf groepen. Daarnaast geeft het concrete handvatten voor communicatie. Vanuit deze kennis is voor elke Vitality-groep een gericht activeringsplan op te stellen.

 

Voor wie is het Vitality interessant?

Vitality geeft concrete aanknopingspunten voor beleid en communicatie rondom vitaliteit en is hiermee zeer relevant voor overheden, organisaties en bedrijven die actief zijn op de domeinen sport, welzijn, zorg, onderwijs, HRM en voeding; en die meer inzicht willen in hun doelgroep. Naast de rapportage doet Motivaction verdiepend onderzoek op maat om jouw vitaliteits-vraagstuk te beantwoorden.

 

Hoe ziet het model er uit?

Het model is gebaseerd op het Mentality-model en onderscheidt vijf segmenten in de Nederlandse samenleving tussen 18-75 jaar: ‘balanszoekers’, ‘recreatieve bewegers’, ‘sportkijkers, ‘flexsporters’ en ‘prestatiegerichte socializers’.

 

Balanszoekers

Deze groep is intrinsiek gemotiveerd om te sporten en gezond te eten en drinken. Ze zijn goed op de hoogte van wat gezond is en wat niet. Sporten doen ze niet omdat het moet, maar voor ontspanning en plezier en het liefst buiten in de natuur.

 

Recreatieve bewegers

Voor deze groep is sporten een groot woord. Recreatieve bewegers trekken er graag samen op uit om te bewegen in de vorm van wandelen of fietsen. Eten en drinken doen ze volgens vaste patronen en richtlijnen bepaald door betrouwbare instanties.

 

Sportkijkers

Sportkijkers zijn de minst sportieve Nederlanders. Zij beleven plezier aan kijken naar sport, maar ondervinden veel drempels om zelf te gaan sporten. Gezelligheid en genieten staan centraal en dat is ook terug te zien in hun voedingspatroon.

 

Flexsporters

Flexsporters zijn impulsief en houden van nieuwe dingen uitproberen. Ze sporten het liefst in sociaal verband en op het moment dat het hun het beste uitkomt. Op het gebied van eten en drinken zoeken ze naar de balans tussen lekker en gezond.

 

Prestatiegerichte socializers

Deze groep stelt zichzelf ambitieuze doelen. Ze vinden het belangrijk om er goed uit te zien en dit bereiken ze door veel te sporten en mee te gaan met modetrends. Ze proberen zo gezond mogelijk te eten, maar vinden het lastig dit lang vol te houden. 

 

Neem contact met ons op om de volledige rapportage aan te vragen.

Bekijk voor meer informatie over de segmenten de infographic

Download de Vitality-preview

Bekijk hier de privacy policy

Facebook Twitter LinkedIn