Etnomarketing en diversiteit

Etnomarketing en diversiteitsbeleid zijn een must

Nederland is een multiculturele samenleving: van de circa 16 miljoen Nederlanders is ruim 1,6 miljoen niet-westers allochtoon ofwel Nieuwe Nederlander. Dit aandeel zal de komende jaren blijven toenemen. In 2050 heeft 25% van de Nederlanders een niet-westerse achtergrond. Daarnaast telt Nederland een grote groep burgers afkomstig uit Midden-en Oost-Europa. De schatting is dat er 300.000 Polen in Nederland wonen, waarvan meer dan de helft aangeeft op zijn minst nog vijf jaar te willen blijven.


Dat de ‘verkleuring’ van Nederland maatschappelijke vraagstukken met zich meebrengt blijkt uit het verharde integratiedebat. Het gaat echter verder dan dat, denk bijvoorbeeld aan schooluitval, veiligheidsbeleving, werkloosheid en emancipatie. Nieuwe Nederlanders vormen bij deze onderwerpen een belangrijke groep. Oplossingen kunnen dan ook alleen gevonden worden als zij nadrukkelijk deel uitmaken van het te voeren beleid.

Naast de belangrijke stem die zij vertegenwoordigen bij sociaal-maatschappelijke vraagstukken, vertegenwoordigen Nieuwe Nederlanders ook een substantiële koopkracht. In totaal hebben zij een besteedbaar inkomen van circa 17 miljard euro.

Recente onderzoeken laten zien dat de consumptiepatronen, wensen en aankoopbeslissingen van Nieuwe Nederlanders verschillen van de autochtone Nederlanders. En dat geldt net zo goed voor voeding en vrijetijdsbesteding als voor wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarnaast hebben zij ook andere mediaconsumptiepatronen waardoor niet alle communicatie effectief bij hen binnenkomt Deze verschillen worden nog onvoldoende meegenomen in de communicatie- en marketingstrategie.

Uit onderzoeken van Motivaction blijkt dat etnomarketing, diversiteitsbeleid, onderzoek onder allochtonen of hoe het ook genoemd mag worden, verre van achterhaald zijn en in veel gevallen eerder noodzaak dan luxe. Beleidsmakers, strategen en marketeers zullen daarom hun onderzoeksmethodieken en marketingstrategieën aan moeten passen om aansluiting te vinden bij deze zeer diverse groep.

Motivaction verricht al meer dan 20 jaar onderzoeks- en advieswerkzaamheden met betrekking tot Nieuwe Nederlanders (allochtonen) en diversiteit. Met deze kennis en expertise zijn wij uitgegroeid tot hét onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van etnomarketing en diversiteitsbeleid. Om deze lastig te bereiken doelgroep in te kunnen sluiten in jouw beleid en strategie hebben wij een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld:

  • Grootschalig kwantitatief onderzoek
  • e-Safari met jongere Nieuwe Nederlanders
  • Diversiteitsscan om de knelpunten en kansen bij bedrijven in kaart te brengen
  • Etno-advies op basis van EtnoMentality
  • Communicatie- en mediabereikscijfers

 

 


Motivaction en MCA Communicatie

Per juni 2013 heeft Motivaction alle activiteiten van MCA Communicatie overgenomen. MCA Communicatie specialiseerde zich als communicatiebureau in etnomarketing en communitymarketing. Door de bundeling van krachten zijn wij nog beter in staat je te ondersteunen bij jouw diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder bij communicatietrajecten. 

 

Kijk ook bij:

 

Senior Researchmanager Ahmed Ait Moha werd geïnterviewd door RTL Z over de opmars van de multiculturele supermarkt. 

 



 

 

 
Nieuwsbrief ontvangen?

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.pngESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png