Etnomarketing en diversiteit

“Met vernieuwende proposities en de holistische aanpak biedt Motivaction een goed aanbod voor beleidsmakers op het gebied van marketing en communicatie.”  
Sander Bos, Coördinator Nieuwbouw bij Woningcorporatie Volksbelang

Etnomarketing en diversiteitsbeleid zijn een must

Nederland is een multiculturele samenleving: van de ongeveer 17,5 miljoen Nederlanders heeft bijna 25 procent een migratieachtergrond. De verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal blijven toenemen. In 2070 zal naar schatting 42 procent van de bevolking een migratieachtergrond hebben. Deze groep is zeer divers en wordt steeds gevarieerder nu mensen niet voornamelijk meer uit de klassieke herkomstlanden als Indonesië, Suriname, Marokko, Turkije en de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba naar Nederland komen.

Voor zowel grote en kleine maatschappelijke vraagstukken is het belangrijk om alle verschillende groepen binnen de Nederlandse bevolking mee te nemen. Biculturele Nederlanders vormen bij onderwerpen als duurzaamheid, veiligheidsbeleving, arbeidsmarktvraagstukken, participatie en emancipatie een belangrijke groep. Duurzame en inclusieve oplossingen kunnen dan ook alleen gevonden worden als zij nadrukkelijk deel uitmaken van het te voeren beleid.

Onderzoek toont aan dat binnen deze groepen en in vergelijking met de groep zonder biculturele achtergrond de consumptiepatronen, wensen en aankoop beslissingen sterk van elkaar verschillen. Dit geldt net zo goed voor voeding en vrijetijdsbesteding als voor wonen, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Daarnaast hebben zij ook andere mediaconsumptiepatronen waardoor niet alle communicatie effectief bij hen binnenkomt. Deze verschillen worden nog onvoldoende meegenomen in de communicatie- en marketingstrategie van veel organisaties.

Onderzoek naar deze doelgroepen, het ontwerpen van diversiteitsbeleid en vergelijkbare onderwerpen zijn zeer relevant voor alle partijen. Beleidsmakers, strategen en marketeers zullen daarom hun onderzoeksmethodieken en marketingstrategieën aan moeten passen om aansluiting te vinden bij deze zeer diverse groep.

Motivaction verricht al meer dan 20 jaar onderzoeks- en advieswerkzaamheden met betrekking tot de economische, sociale en culturele maatschappelijke situatie van alle Nederlanders. Met deze kennis en expertise is Motivaction uitgegroeid tot hét marktonderzoek- en adviesbureau dat ook oog heeft voor de diversiteit binnen Nederland en het belang daarvan voor marketing en diversiteitsbeleid. Om deze lastig te bereiken doelgroepen in te kunnen sluiten in jouw beleid en strategie hebben wij een uitgebreid instrumentarium ontwikkeld:

 

 


Motivaction en MCA Communicatie

Per juni 2013 heeft Motivaction alle activiteiten van MCA Communicatie overgenomen. MCA Communicatie specialiseerde zich als communicatiebureau in etnomarketing en communitymarketing. Door de bundeling van krachten zijn wij nog beter in staat je te ondersteunen bij jouw diversiteitsvraagstukken en in het bijzonder bij communicatietrajecten. 

 

Kijk ook bij:

 

Senior Researchmanager Ahmed Ait Moha werd geïnterviewd door RTL Z over de opmars van de multiculturele supermarkt. 

  

 

 

Facebook Twitter LinkedIn