EtnoMentality: segmentatie van biculturele Nederlanders

“Motivaction is DE standaard als het gaat onderzoek naar doelgroepen: het Mentality-model is echt leading in zijn soort.”  
Brand Manager Heks'nkaas

Met EtnoMentality kunnen Nieuwe Nederlanders scherper in kaart worden gebracht en nog gerichter omschreven, begrepen en bereikt worden.

Inzicht in leefstijl, wensen en behoeften

De Turkse-, Marokkaanse- of Surinaamse-Nederlander: ze bestaan niet. Niet alle biculturele Nederlanders zijn religieus ingesteld of voornamelijk gericht op status en geld. Deze groep is veel gevarieerder dan het standaardbeeld weergeeft. Tegen beter weten in gaan veel overheden, leveranciers, marketing- en communicatiebureaus er nog te vaak vanuit dat mensen uit deze bevolkingsgroepen op gelijke wijze in het leven staan, dezelfde normen en waarden hebben en dezelfde zaken belangrijk vinden. Onmogelijk natuurlijk. Op basis van grootschalig onderzoek naar de drijfveren, ambities en waarden van Nederlanders met een migratieachtergrond heeft Motivaction het EtnoMentality-model ontwikkeld waarin deze diverse groep wordt opgedeeld in vijf praktische leefstijlen. 

 

Wat is EtnoMentality?

Het EtnoMentality-model is gebaseerd op diepgravende levensinterviews en kwantitatief face-to-face onderzoek. Thema’s die daarbij aan de orde komen zijn: doelen in het leven, familie, religie, werken en presteren, status, relaties, leefstijl, vrije tijd en motivaties. Ons model maakt de verschillende waarden, motieven en drijfveren van Nederlanders met een migratieachtergrond inzichtelijk. Ook verklaart het waarom mensen uit deze groep doen wat ze doen, waarom ze bepaalde beslissingen nemen en hoe. Het EtnoMentality-model deelt deze groep in vijf typen op: religieuze familiegerichten, behoudende arbeidsgerichten, statusgerichte carrièremakers, moderne statuszoekers en ambitieuze ontplooiers. Elk type heeft een eigen normen- en waardenpatroon en dus een eigen wijze waarop ze beslissingen nemen en op baseren.   

 

Wat levert het je op?

Ons EtnoMentality-model biedt meer diepgang en verklaringskracht dan klassieke segmentatiemodellen. Het geeft handvatten om verschillende groepen Nederlanders gerichter te benaderen en bij marketing, communicatie en dienst- en productontwikkeling beter gefundeerde keuzes te maken.

 

Vijf praktische leefstijlen

Religieuze familiegerichten

Kernwaarden: traditioneel, gezin, familie en geloof staan op nummer één, intensieve geloofsbelijdenis, zoeken verdieping in religie, hechten vrijwel geen waarde aan materialisme.

 

Behoudende arbeidsgerichten

Kernwaarden: combinatie van materialisme, arbeid, consumptie en verwerving van status, en traditie, gezin en religie, geld uitgeven en kopen van nieuwe producten.

 

Statusgerichte carrièremakers

Kernwaarden: presteren en genieten, tussen plichtsgetrouw en onafhankelijk, familie niet het belangrijkste maar wordt niet uit het oog verloren, carrière maken en in een hogere inkomensklasse komen.

 

Moderne statuszoekers

Kernwaarden: materieel en consumptief, niet gebonden aan 'wat zou moeten‘, willen kunnen doen en laten waar men zin in heeft, streven naar zekerheid en regelmaat, minder behoefte aan zelfontplooiing.

 

Ambitieuze ontplooiers

Kernwaarden: zelfstandig en onafhankelijk, leven volgens eigen principes, individuele ontwikkeling en ontplooiing, minder gericht op uiterlijkheden en materialisme.

In onze trendanalyse EtnoMentality 3.0 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in waarden die onder Nederlanders met en migratieachtergrond hebben plaatsgevonden, duiden we verschuivingen op algemeen en groepsniveau en kijken we vooruit naar de toekomst. Download de volledige analyse hier.

 

images/old_images/imagecache/foto_detail/wijkinbeeld.jpg

 

 

Facebook Twitter LinkedIn