EtnoMentality: segmentatie Nieuwe Nederlanders

Etnomentality: segmentatie Nieuwe Nederlanders

Met EtnoMentality kunnen Nieuwe Nederlanders scherper in kaart worden gebracht en nog gerichter omschreven, begrepen en bereikt worden.

 

Inzicht in leefstijl, wensen en behoeften van Nieuwe Nederlanders

De Turk, de Marokkaan, de Surinamer, ze bestaan niet. Niet alle Nieuwe Nederlanders zijn religieus ingesteld en gericht op status en geld. De Nieuwe Nederlanders zijn veel gevarieerder dan het standaardbeeld. Tegen beter weten in gaan veel overheden, leveranciers, marketing- en communicatiebureaus er nog te vaak vanuit dat alle Nieuwe Nederlanders op gelijke wijze in het leven staan, dezelfde normen en waarden hebben en dezelfde zaken belangrijk vinden. Onmogelijk natuurlijk. Op basis van grootschalig onderzoek naar de drijfveren, ambities en waarden van Nieuwe Nederlanders heeft Motivaction het EtnoMentality-model ontwikkeld waarin grote groepen Nieuwe Nederlanders en MOE-landers worden opgedeeld in vijf praktische leefstijlen. Met EtnoMentality kunnen Nieuwe Nederlanders scherper in kaart worden gebracht en nog gerichter omschreven, begrepen en bereikt worden.

 

Wat is EtnoMentality?

Het EtnoMentality-model is gebaseerd op diepte-levensinterviews en kwantitatief face-to-face-onderzoek. Thema's die daarbij aan de orde komen zijn: doelen in het leven, familie, religie, werken en presteren, status, relaties, leefstijl, vrije tijd en motivaties. EtnoMentality maakt duidelijk dat Nieuwe Nederlanders verschillende waarden, motieven en drijfveren hebben. Het model verklaart waarom zij doen wat ze doen, waarom ze bepaalde beslissingen nemen en hoe. Het EtnoMentality-model werkt met vijf typen Nieuwe Nederlanders: religieuze familiegerichten, behoudende arbeidsgerichten, statusgerichte carrièremakers, moderne statuszoekers en ambitieuze ontplooiers. Zij hebben elk een eigen normen- en waardenpatrooon en een eigen wijze waarop ze beslissingen nemen.

 

Wat levert het je op?

EtnoMentality levert overheden, bedrijfsleven, marketing- en communicatiebureaus meer diepgang en meer verklaringskracht dan klassieke segmentaties. Het geeft handvatten om verschillende groepen Nieuwe Nederlanders gerichter te beanderen en bij marketing, communicatie en dienst- en productontwikkeling beter gefundeerde keuzes te maken.

 

Religieuze familiegerichten

Kernwaarden: traditioneel, gezin, familie en geloof staan op nummer één, intensieve geloofsbelijdenis, zoeken verdieping in religie, hechten vrijwel geen waarde aan materialisme.


Behoudende arbeidsgerichten

Kernwaarden: combinatie van materialisme, arbeid, consumptie en verwerving van status, en traditie, gezin en religie, geld uitgeven en kopen van nieuwe producten.

 

Statusgerichte carrièremakers

Kernwaarden: presteren en genieten, tussen plichtsgetrouw en onafhankelijk, familie niet het belangrijkste maar wordt niet uit het oog verloren, carrière maken en in een hogere inkomensklasse komen.

 

Moderne statuszoekers

Kernwaarden: materieel en consumptief, niet gebonden aan 'wat zou moeten‘, willen kunnen doen en laten waar men zin in heeft, streven naar zekerheid en regelmaat, minder behoefte aan zelfontplooiing.


Ambitieuze ontplooiers

Kernwaarden: zelfstandig en onafhankelijk, leven volgens eigen principes, individuele ontwikkeling en ontplooiing, minder gericht op uiterlijkheden en materialisme.

 

In onze trendanalyse EtnoMentality 3.0 gaan we dieper in op de ontwikkelingen in waarden die onder biculturele Nederlanders hebben plaatsgevonden, duiden we verschuivingen op algemeen en groepsniveau en kijken we vooruit naar de toekomst. Download de volledige analyse hier

images/old_images/imagecache/foto_detail/wijkinbeeld.jpg

 

 
Nieuwsbrief ontvangen?

ESOMAR02.jpg LidVanMOA.pngESOMAR02.jpg GLOBALNR02.jpg

  ISO14001.png  ISO20252.png  ISO26362.png