Toegankelijkheid

Skip to main content

Bijspijkeren gebeurt steeds minder op locatie

09 augustus 2021

Training op locatie verliest terrein. Professionals uit het bedrijfsleven geven aan dat werknemers nog maar in 41% van de gevallen op locatie een training volgen. Congressen worden maar in 23% op locatie gevolgd. In 71% van de gevallen volgen werknemers congressen in hybride vorm (deels digitaal, deels op locatie) of volledig digitaal.

Het massale thuiswerken door de coronapandemie heeft alternatieve vormen om werknemers bij te spijkeren een boost gegeven. Scholing en ontwikkeling van werknemers vindt nu hoofdzakelijk digitaal of in hybride vorm plaats. In opdracht van Rendement Uitgeverij vroeg onderzoeksbureau Motivaction 466 professionals uit het bedrijfsleven naar de ontwikkelingen op het gebied van scholing in hun organisatie. 62% van hen verwacht dat online scholing de komende jaren nog frequenter wordt ingezet.

 

Opleiding, training en congres digitaal of hybride en coaching op locatie

Opleidingen van korter dan een jaar en langer dan een jaar vinden nog maar voor een derde (32% respectievelijk 33%) op locatie plaats. In de helft van de gevallen gebeurt dat in hybride vorm en in een klein deel (8% respectievelijk 6%) volledig digitaal.
De grootste verandering is zichtbaar bij kortdurende trainingen en evenementen, zoals eendaagse en meerdaagse trainingen en congressen. Voor eendaagse en meerdaagse trainingen geldt dat die nog maar in vier op de tien gevallen op locatie plaatsvinden. In alle andere gevallen gebeurt dat hybride of digitaal. Bij de congressen gaat het om twee op de tien die nog puur op locatie plaatsvinden. Coaching (57%), training-on-the-job (68%) en intervisie (55%) vinden nog wel hoofdzakelijk op locatie plaats.

 

Liefst eendaagse training en vakliteratuur om kennis bij te houden

Als het gaat om de manier waarop werknemers hun vakkennis en vaardigheden bijhouden, staat de eendaagse training met stip op één: in 69% van de organisatie komt dit type ontwikkeling regelmatig tot vaak voor. Slechts 1% van de organisaties kent geen eendaagse trainingen.
Op de tweede plek staat vakliteratuur als belangrijkste middel om bij te blijven. Voor 90% van de organisaties geldt dat zij gebruikmaken van vakliteratuur om de ontwikkelingen op hun vakgebied bij te houden. Slechts 6% maakt helemaal geen gebruik van vakliteratuur.

 

Scholingsbeleid amper aangepast door coronapandemie

Ondanks de ommezwaai naar hybride en digitaal bijspijkeren, geeft meer dan de helft van de organisaties (53%) aan dat ze hun scholingsbeleid niet hebben hoeven aanpassen. Scholingsbudgetten, gesprekken met werknemers over scholing en het vastleggen van scholingsafspraken zijn grotendeels onveranderd gebleven.

 

Bron: Rendement.nl

Gerelateerde artikelen

CSR 3.0 is Corporate Stakeholder Responsibility

Karel Slootman
10 april 2018

Motivaction neemt Bureau RMC over

Pieter Paul Verheggen
27 juni 2023

Media die lezers een positief gevoel geven, zijn succesvoller

Henriët Hensen
04 maart 2021

Nederland bezig met een slome warming-up voor het EK voetbal

Natascha Schippers
21 mei 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency