Toegankelijkheid

Skip to main content

Draagvlak aardgasvrij wonen neemt na drie jaar weer toe

14 september 2021

Er is weer een positieve trend zichtbaar in het draagvlak voor aardgasvrij wonen. Sinds 2018 was er een daling te zien, maar die lijkt nu voorbij. Dat blijkt uit een jaarlijkse peiling van klimaatstichting HIER. Dit jaar uitgevoerd door Motivaction onder 1.024 respondenten. 42% van de ondervraagden wil nog steeds actief betrokken worden om hun wijk aardgasvrij te maken. Meer mensen vertrouwen wel op de expertise van andere partijen, zoals de gemeente.

Het eerste jaar van de peiling, nu vijf jaar geleden, was 47% van de Nederlanders nog enthousiast over aardgasvrij wonen. Het jaar erop steeg dat snel naar 58%, maar daarna werd een dalende trend ingezet, tot een dieptepunt van 45% vorig jaar. Dat is nu weer gestegen naar 50%. De meeste voorstanders geven als reden ‘het klimaatprobleem’, terwijl de tegenstanders twijfelen aan de bijdrage van Nederland in de wereld.

Gijs Termeer, directeur bij HIER: “We zijn blij weer een stijging in het draagvlak te zien. Want daar valt of staat het succes van aardgasvrij wonen mee. Dat de aarde nog sneller opwarmt dan gedacht is de laatste tijd veel in het nieuws geweest. We vermoeden dat we dat nu terugzien in de houding van mensen. Daarbij beoordelen steeds minder mensen het aardgasvrij wonen als een ‘linkse hype’, iets wat we voorgaande jaren wel zagen. Hopelijk zegt dat iets over een veranderende mindset, en zet de positieve trend volgend jaar verder door.”

 

Meerderheid bewoners wil betrokken worden

Ten opzichte van voorgaande jaren lijkt er meer vertrouwen in de keuze van de gemeente op het gebied van aardgasvrij wonen te zijn. Als we een gemiddelde buurt nemen met 1.000 woningen:

  • Zeggen er 330 (vorig jaar 210) dat ze alleen geïnformeerd willen worden. Ze gaan ervan uit dat de gemeente, met andere deskundigen, voor de wijk de juiste keuze maakt.
  • Zeggen er 210 (vorig jaar 270) dat ze alleen geraadpleegd willen worden, en vragen willen inbrengen via een enquête of een bijeenkomst.
  • Zeggen er 90 (vorig jaar 120) dat ze in eigen beheer zelf een plan willen maken en uitvoeren, bijvoorbeeld met een bewonersinitiatief met de buren.
  • Zeggen er 70 (vorig jaar 90) dat ze hun mening, input en bedenkingen willen geven in bijvoorbeeld een klankgroep.
  • Zeggen er 60 (vorig jaar 80) dat ze willen samenwerken met de gemeente om de plannen in de wijk vorm te geven.
  • Weten 250 mensen (vorig jaar 230) het niet.

Gijs Termeer: “Al met al willen in onze voorbeeldwijk dus 430 mensen ten minste geraadpleegd worden, een zeer significante groep. Ons advies aan gemeenten is dan ook om dat heel serieus te nemen. Mensen beslissen – gelukkig – over hun eigen huis dus zonder hun medewerking, gaat het aardgas de wijk niet uit. Wij raden aan om als gemeente pas een besluit te nemen over het aardgasalternatief als bekend is dat voldoende bewoners het eens zijn met de gekozen oplossing. Bijvoorbeeld minimaal 70%, wat nu ook al geldt bij renovaties van sociale huurwoningen. ”

Elektrisch verwarmen blijft het meest populaire alternatief voor aardgas (22%), terwijl dit jaar de populariteit voor bio- of groen gas ook toeneemt. Maar het grootste gedeelte van de respondenten weet het niet (34%) of maakt het niet uit (16%).

 

Over het onderzoek

Ieder jaar laat HIER een peiling doen onder Nederlanders naar hun meningen op het gebied van aardgasvrij wonen. De eerste jaren gebeurde dat door Peil.nl, dit is het eerste jaar dat Motivaction het onderzoek uitvoerde. Zij legden 1.024 mensen een vragenlijst voor. De uitslagen kunnen worden opgevraagd. De veldwerkperiode van dit onderzoek was van 9 tot en met 15 augustus 2021.

 

Over HIER

HIER is een stichting die mensen in beweging brengt om iets te doen aan het klimaatprobleem. Precies dáár waar je altijd bent: hier. Of je nu in huis aan de slag wil, met de buurt zelf energie gaat opwekken of de CO₂-uitstoot op het werk wil verminderen. HIER is initiatiefnemer van onder andere SlimmeBuur, HIER verwarmt, HIER opgewekt, de CO₂-Prestatieladder en de Climate Comedy Night. Kijk voor meer informatie op hier.nu

 

Bron. hier.nu.


Vragen?
Gerard van der Werf

Email g.vanderwerf@motivaction.nl
Functie Senior Research Consultant
Telefoon +31 (0)20 589 82 40


Gerelateerde artikelen

Online PGB-community van start

Cecilia Keuchenius
19 februari 2018

FD komt met nieuwe, 'digitalere' krant

Henriët Hensen
12 juni 2018

Generatie Z: consumptiegericht én milieubewust, hoe zit dat nou?

Loes Kleijngeld
14 augustus 2019

Buurtapps: een veilige buurt of vooral minder privacy?

Jeroen Senster
28 januari 2021
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved

Powered by © Totoweb and Gonta Creative Agency