Toegankelijkheid

Een leefbare en toekomstbestendige metropoolregio Amsterdam

27 mei 2022

Metropoolregio Amsterdam staat in Nederland op nummer 1 als het gaat om de economische ontwikkelingen. De stad, haven, Schiphol Tata steel en alle (internationale) bedrijven. Allemaal dragen zij bij aan een toekomstbestendig Nederland. Maar niet alle inwoners van de regio profiteren van deze koploperspositie.

De Rabobank ziet de uitdaging om de economische ontwikkelingen van deze regio ook ten goede te laten komen van alle inwoners. Hiervoor heeft de bank een onderzoek uitgevoerd. Welke trends spelen hierin een belangrijke rol?

Motivaction heeft met haar kennis over maatschappelijke ontwikkelingen aan dit onderzoek een bijdrage geleverd. Uit onze analyses bleek dat woonvraagstukken in de hele regio veel meer aandacht van beleidsmakers moeten krijgen. Dan pas kan het welzijn van de inwoners een gelijke tred houden met de economische ontwikkeling.

In het rapport ‘De Metropoolregio Amsterdam staat op een tweesprong’ zijn de resultaten vertaald naar zeven opgaven. Deze opgaven moeten de Metropoolregio meer toekomstbestendig maken. Het rapport is aangeboden en gepresenteerd bij VNO-NCW én bij de Amsterdam Economic Board.

 

Download het rapport hier

 


Vragen?

Gerelateerde artikelen
Noordzuidlijn persbericht

Veel Amsterdammers zijn blij met de Noord/Zuidlijn, maar vooral in Noord klinkt gemor

Karel Slootman
16 juli 2019

Een hybride warmtepomp, wat is dat nou eigenlijk?

Cecilia Keuchenius
15 maart 2022

Margré Nijkamp en Roos Thijssen op ESOMAR Fusion 2019

Margré Nijkamp
06 augustus 2019
Motivaction start samenwerking met digitalAudience

Motivaction start samenwerking met digitalAudience

Seth Schaafsma
16 januari 2020
Neem contact met ons opCopyright ©2023 Motivaction International. All Rights Reserved